Projekti


Aktualni projekti

Završeni projekati

Ukratko o projektima:

Edukacija i razvoj modela sudioničkog javno-civilnog upravljanja društvenim centrom Rojc

Zelena Istra je aplicirala i od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva dobila financijsku potporu za provedbu projekta "Edukacija i razvoj modela sudioničkog javno-civilnog upravljanja društvenim centrom Rojc". Projekt ima za cilj pretvoriti Centar gradskih udruga Rojc - zgradu u kojoj je smješteno 100 udruga u mjesto utjecaja na društvo. Okosnica projekta je edukacija udruga civilnog društva, korisnica prostora u Rojcu o modelima suradnje i samoorganiziranja kao pretpostavci za ostvarivanje partnerstva s javnim sektorom, te facilitirani proces dolaženja do modela (radi) zajedničkog upravljanja društvenim centrom Rojc. Na sastanku s gradonačelnikom u lipnju 2009. godine, predstavnici udruga su iznijeli ideju osnivanja javno–civilnodruštvenog partnerstva odnosno partnerstva Grada Pule s organiziranim udrugama u upravljanju Rojcem, koju je on prihvatio. Predloženim projektom planiramo istražiti interese i mogućnosti, ujedno educirati sve dionike, osnovati formalni Savez udruga iz Rojca i izraditi elaborat o najučinkovitijem modelu partnerskog upravljanja. Definirani oblik partnerstva će se institucionalizirati. Nastali model treba osigurati dugotrajnu održivost društvenog centra i kvalitetan omjer stabilnog institucionalnog okvira i javnog nadzora s jedne strane i neophodnu participacije zainteresiranih dionika i korisnika s druge.

Trajanje projekta : od 1.1. do 31.12.2010. godine.


Plastično nije fantastično
Ovaj projekt dio je jednog od sedam dugoročnih programa udruge -Edukacija o pravilnom gospodarenju otpadom. Cilj ovog projekta je smanjenje količine otpada s naglaskom na smanjenje korištenja plastičnih vrećica u Hrvatskoj poticanjem upotrebe višekratnih platnenih vrećica.

Aktivnosti u ovom projektu podijelili smo na četiri razine:

 1. edukacija djece
 2. informiranje građana
 3. uključivanje gradova u kampanju
 4. uključivanje poslovnog sektora u kampanju

ZELENI TELEFON

“Zeleni telefon” bio je prvi projekt Zelena Istre, s kojim smo započeli još 1998. godine. Željeli smo omogućiti građanima koji primjećuju probleme u okolišu ali ih sami ne znaju ili ne mogu riješiti, koji nisu upoznati s radom i ingerencijama nadležnih institucija i susreću se s neučinkovitošću rada tih institucija, pravodobnu i stručnu informaciju, posredovanje ili pomoć u rješavanju prijavljenih slučajeva.

Aktivnosti
Kontaktiranje s nadležnim javnim institucijama i službama, odlazak na "teren".

Očekivani rezultati
1. rješavanje problema u okolišu
2. informiranost građana o njihovim pravima i mogućnostima sudjelovanja u odlučivanju o okolišu
3. upoznavanje građana sa radom i nadležnostima javnih službi, inspekcija i drugim subjektima vezanima za okoliš
4. podizanje ekološke svijesti
5. uključivanje građana u aktivno rješavanje problema i kreiranje svojeg okoliša


MREŽA ZELENIH TELEFONA HRVATSKE
Ciljevi
1.poticanje sudjelovanja javnosti u procesu donošenja odluka iz područja zaštite okoliša
2.jačanje uloge javnosti u ostvarivanju ustavnog prava na zdrav okoliš


EKOLOGIJA.HR - slobodna komunikacijska platforma okolišnog civilnog društva
Ciljevi
-ponuditi centralno mjesto za informiranje o zaštiti okoliša, prirode i društvenoj pravdi u RH
-ojačati ekološko civilno društvo po pitanju komunikacijskih
vještina, ljudskih potencijala, tehnološke infrastrukture i utjecaj na
nacionalne programe zaštite okoliša i prirode
-ponuditi forum za nacionalno umrežavanje te poticati slobodnu razmjenu ideja na nacionalnoj razini
-ponuditi tehničku pomoć okolišnim udrugama i građanima koji se tek žele uključiti
-ponuditi im pristup najmodernijim informacijskim infrastrukturama i znanjima
-omogućiti elektronsku komunikaciju na hrvatskom jeziku
-bolja organizacija i koordinacija aktivnosti okolišnih udruga građana te razvoj jačeg i utjecajnijeg civilnog društva
Aktivnosti
-održavanje i dodatni razvoj web stranice http://www.ekologija.hr
-izrada priručnika:
-kako pisati za web
-koristenje typo3 aplikacije za uređivanje web stranice http://www.ekologija.hr
-identificirati potencijalne urednike centralne kolone
-organizacija inicijalnog sastanka uredništva
-edukacija
-uređivačka politika (principi, uloge, prava i obaveze...)
-osigurati kvalitetan pristup internetu članovima uredništva (ADSL)
-pokrenuti mailing listu uredništva
-promocija (projekta i portala)


ZELENI FORUM
Ciljevi
-jačanje utjecaja organiziranog civilnog društva s područja zaštite okoliša
-informiranje građana o temama s područja zaštite prirode i okoliša


MEĐUNARODNA MREŽA ADRIATIC GREENET
Ciljevi
-jačanje uloge javnosti u ostvarivanju ustavnog prava na zdrav okoliš
-jačanje utjecaja organiziranog civilnog društva s područja zaštite okoliša


INFORMACIJSKI CENTAR
Ciljevi
-informiranje građana o temama s područja zaštite prirode i okoliša
-jačanje utjecaja organiziranog civilnog društva s područja zaštite okoliša
Aktivnosti
-izrada i održavanje web stranica Udruge www.zelena-istra.hr
-izrada i održavanje web stranica Zelenog foruma www.ekologija.hr
-izrada Međunarodne elektroničke mreže www.see-info.org


PODRŠKA LOKALNIM GRAĐANSKIM INICIJATIVAMA ZA ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA
Ciljevi
-zaštita okoliša i prirodnih bogatstava;
-poticanje sudjelovanja javnosti u procesu donošenja odluka iz područja zaštite okoliša
-jačanje uloge javnosti u ostvarivanju ustavnog prava na zdrav okoliš
-promicanje održivog razvojaZavršeni projekti

 • PROGRAM OKOLIŠNO ODGOVORNOG UPRAVLJANJA MALIM TURISTIČKIM OBJEKTIMA U RH
 • DEMOKRACIJA U PRAKSI
 • GDJE SE KOJE SMEĆE MEĆE
 • Mobilizacija javnosti za sudjelovanje u postupcima Procjene utjecaja na okoliš
  image
 • PREKOGRANIČNI KONCEPT 4R+3E
  image
 • SU-DIONIČKI MODEL UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE: REALIZACIJA POUČNE STAZE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH VRIJEDNOSTI ZNAČAJNOG KRAJOBRAZA DONJI KAMENJAK I MEDULINSKI ARHIPELAG
 • PROMICANJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I UŠTEDE ENERGIJE
 • EDEN u Istri 2 (2007.-2008.)
 • EDEN u Istri (2006.-2007.)
 • POSIDONIJA
 • ZELENA AGENDA (2003.-2005.)
 • KRŠKE LOKVE - MREŽA VODENIH STANIŠTA (1999-2000)
 • GRAĐANI UREĐUJU PULU 2001 (projekt je proveden neposredno prije i tijekom provođenja javne rasprave GUPa u prosinac 2004. - siječanj 2005)
 • NE GUME U ŠUME (2001.)
 • ŠTO PRIJETI NAŠOJ PLANETI (2003.)
 • PUŽ (1999.-2002.)
 • ZAGOVARANJE OSNIVANJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA U MORU (2006.)
 • EDUKACIJA DJECE O LOKALNIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA (2007.)
 • KAPO-Zajedničko upravljanje zaštićenim područjima Kamenjak i Pohorje (2007.-2008.)

 • Kratki opisi nekih od završenih projekata:

  DEMOKRACIJA U PRAKSI

  Korisnik: Zelena Istra | Partner: Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj "Sunce", Split | Program: Phare 2006 | Lokacija: Istarska, Splitsko-dalmatinska, Zadarska, Šibensko-kninska, Dubrovačko-neretvanska županija | Trajanje: 11/2008 – 11/2009

  Svrha projekta bila je osnaživanje sudjelovanja javnosti u procesima odlučivanja na području zaštite prirode i okoliša, uz promicanje bolje prakse uključivanja (lokalne) javnosti u donošenje odluka i ulaganje stalnih napora za unapređenjem kvalitete tih odluka. Projektom se nastojalo osvijestiti i podučiti okolišne udruge Zelenog foruma, javnost, tijela nadležna za provedbu postupaka procjene utjecaja na okoliš i prirodu na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te poslovni sektor o potrebi za sudjelovanjem javnosti, o pozitivnim učincima, vrijednostima i općedruštvenoj dobrobiti smislenog sudjelovanja javnosti u postupcima procjene utjecaja na okoliš i prirodu.

  Rezultati projekta

  • Javnost, tijela nadležna za provedbu postupaka i poslovni sektor informirani o pozitivnim učincima i vrijednostima sudjelovanja javnosti
  • Izrađene su i nadležnim vlastima dostavljene preporuke za unapređenje uključivanja javnosti u postupke ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu, te je omogućen doprinos nezavisnog stručnjaka
  • Dobre prakse i analize slučajeva predstavljene su javnosti i širokom krugu dionika u postupcima procjene utjecaja na okoliš
  • Kroz edukativne aktivnosti o vrijednostima i pozitivnim učincima sudjelovanja javnosti i sudioničkih mehanizama odlučivanja te putem seminara i radionica o sudjelovanju javnosti u zaštiti prirode, praćenjem primjene zakonodavstva s područja zaštite prirode i bioraznolikosti promicani su novi alati i metode sudjelovanja javnosti
  • Pružanjem informacija i savjetovanja ciljnim skupinama putem info-centara u Puli i Splitu, sudjelovanjem u specifičnim slučajevima procjene utjecaja za zahvate, planove i programe i ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu te postupcima koji zahtijevaju prekograničnu procjenu utjecaja na okoliš, unaprjeđena je kvaliteta sudjelovanja javnosti u procjeni utjecaja na okoliš, poboljšana je transparentnost u postupcima odlučivanja, dodatno je potaknuto i povećano sudjelovanje okolišnih udruga i javnosti u zaštiti prirode kao i u provedbi i praćenju provedbe uz to vezanog zakonodavstva, te je snažnije pokrenuto uključivanje javnosti u provedbu procjene utjecala na okoliš u prekograničnom kontekstu
  • Potaknut je interes donosioca odluka za uravnoteženjem ekonomskog rasta sa zaštitom okoliša i usvajanja društveno i okolišno prihvatljivijeg ponašanja, te je poboljšana spremnost vlasti za unapređenjem demokratskih standarda u postupcima procjene utjecaja na okoliš
  • Prekogranična razmjena informacija o obavezama i načinu provedbe prekogranične procjene utjecaja na okoliš, te o načinu uključivanja javnosti u te postupke

  Više informacija o projektu: http://participator.zelena-istra.hr


  ZAGOVARANJE OSNIVANJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA U MORU
  Ciljevi

 • zaštita okoliša i prirodnih bogatstava
 • poticanje sudjelovanja javnosti u procesu donošenja odluka iz područja zaštite okoliša

 • EDUKACIJA DJECE O LOKALNIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA
  Ciljevi

 • edukacija djece o lokalnim prirodnim vrijednostima
 • razvijanje interesa djece za upoznavanjem i zaštitom
  lokalnih prirodnih vrijednosti, razumijevanja vlastite uloge i
  mogućnosti sudjelovanja u očuvanju zdravog okoliša, razvijanje
  komunikacije u grupi, spoznavanje različitost između urbanog i
  neurbanog okoliša.
 • Aktivnosti

 • eko-radionice u OŠ Ližnjan i Domu za djecu Pula
 • zajednički izlet na Rt. Kamenjak
 • stvaranje malog botaničkog vrta u dvorištu Doma u Puli
 • izrada prospekta "Školski botanički vrt"

 • KAPO-Zajedničko upravljanje zaštićenim područjima Kamenjak i Pohorje
  Kratki opis
  Projekt je plod dugogodišnje odlične suradnje između projektnih partnera: Općine
  Medulin, Javnih ustanova Kamenjak i Natura histrica te Zelene Istre.
  Projekt koji okuplja i slovenske partnere financiran je u sklopu
  INTERREG IIIA Programa za susjedstvo Slovenija-Mađarska-Hrvatska
  2004-2006”.
  Aktivnosti

 • Uređivanje prostora i otvaranje posjetiteljsko-edukacijskog centra
  u Premanturi posvećen zaštićenom krajobrazu Donji kamenjak i medulinski
  arhipelag
 • Stvaranje botaničkog rezervata
 • Upravljenje prometom na Kamenjaku kroz smanjenje broja
  motornih vozila, ograničenje brzine i formiranje novih biciklističkih i
  pješačkih staza
 • izrada prijedloga Plana upravljanja zaštićenog krajobraza
 • radionice za nadzornike u zaštićenim područjima

 • Zelena agenda u Istri
  Ciljevi:
  1. Uspostavljanje partnerskog odnosa između lokalne samouprave, poslovnog sektora i građana u izradi planova za provođenje ideje održivosti na lokalnom nivou.
  2. Uključivanje svih segmenata zajednice u proces donošenje odluka čime se stvara široka podrška provođenju planova i onemogućuju sukobi i protivljenja koja koče razvoj i generiraju nepotrebne troškove.


O nama

Udruga “Zelena Istra” – Associazione “Istria verde” je nevladina, nestranačka i neprofitna udruga građana utemeljena 1995. godine. Misija udruge je zaštita okoliša i prirodnih bogatstava te društvena pravednost.
CILJEVI UDRUGE:

 • zaštita okoliša i prirodnih bogatstava;
 • poticanje sudjelovanja javnosti u procesu donošenja odluka iz područja zaštite okoliša;
 • informiranje građana o temama s područja zaštite prirode i okoliša;
 • jačanje uloge javnosti u ostvarivanju ustavnog prava na zdrav okoliš;
 • promicanje održivog razvoja;
 • jačanje utjecaja organiziranog civilnog društva s područja zaštite okoliša.
  Svoje ciljeve ostvarujemo zahvaljujući radu aktivista i aktivistica te podršci donatora. Detaljnije >>
 • Učlanite se

  Učlaniti se u Zelenu Istru vrlo je jednostavno! Pogledajte ove kratke upute, ispunite pristupnicu te nam ju dostavite osobno u naš ured u Društvenom centru Rojc ili poštom na adresu Udruga Zelena Istra, Gajeva 3, 52100 Pula. U oba ova slučaja za učlanjenje u Zelenu Istru potrebna je samo 1,00 kuna. Ukoliko nam pristupnicu dostavljate putem pošte, kunu možete ubaciti u kuvertu, zajedno s pristupnicom.

  Mailing lista

  Primajte obavijesti o našim aktivnostima mailom!

  ZI Facebook