• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Dunja Mickov

Građani za Grad – inkluzivno i sudioničko kreiranje Povjerenstva za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju Grada Pule

Ovaj projekt odgovara na priliku prihvaćanja inicijative udruga za osnivanje Povjerenstva za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, kao i prijedlog da u se proces stvaranja Povjerenstva uključi cijela lokalna zajednica. Kako bi se odgovorilo na priliku, projektom se omogućuje sudjelovanje građana, odnosno osoba s invaliditetom, roditelja djece s teškoćama u razvoju i udruga koje ih podržavaju u tome procesu. Proces se zasniva na vrijednostima inkluzije i sudioničke demokracije, pa kroz se projekt ravnopravno uključuju svi građani, neovisno o njihovom invaliditetu te se potiče njihov demokratski angažman, sudjelovanje u donošenju odluka i suradnja s predstavnicima vlasti. Povezuju se osobe s invaliditetom, roditelji djece s teškoćama u razvoju, udruge koje ih podržavaju, građani i stručnjaci kako bi svi zajedno za Grad Pulu pripremili prijedloge odluka na kojima će se temeljiti budući rad Povjerenstva. Potiče se zagovaranje za prihvaćanje ovih prijedloga, odnosno participativno osnivanje Povjerenstva pri Gradu Puli. Osobe s invaliditetom i roditelji djece s teškoćama u razvoju najbolji su stručnjaci za vlastite potrebe. Samim time, oni sami trebaju biti akteri kreiranja politike koja se na njih odnosi. Njihov aktivan i kontinuiran angažman u budućem radu Povjerenstva omogućit će upravo to. Projektom uspostavljena suradnja građana, civilnog društva i predstavnika vlasti stvorit će temelje za kvalitetniju lokalnu politiku i sustav podrške za ove ranjive skupine.  

Ciljevi:
    • Unaprijeđeno razumijevanje stručnjaka iz civilnog i javnog sektora o okviru politike zagrebačkog Povjerenstva za OSI te poboljšana suradnja civilnog i javnog sektora
    • Osnaženo civilno društvo, OSI i roditelji DTUR za zagovaranje inkluzije ranjivih skupina u lokalnim procesima donošenja odluka
    • Povećanje mogućnosti za međusektorsku suradnju te sektorsku suradnju (na relaciji Grad Pula – Istarska županija – Grad Zagreb)
    • Povećana kvaliteta demokratskih procesa u Puli
    • Povećana svijest građana o nužnosti građanske participacije radi osiguranja sudioničke demokracije, prava i inkluzije ranjivih skupina
    • Povećana suradnja Grada Pule s Radnom grupom i uvećanje spremnosti Grada Pule za prihvaćanje prijedloga Radne grupe
    • Promovirani mehanizmi i procesi sudioničke/izravne demokracije – budućeg međusektorskog Povjerenstva za OSI i DTUR Grada Pule, odnosno proveden inkluzivan i participativan proces kreiranja dijela lokalne politike za OSI: ključnog okvira politike za rad Povjerenstva za OSI i DTUR Grada Pule – kriterija za natječaj za članove Povjerenstva te Poslovnika o radu Povjerenstva, uz sudjelovanje OSI i roditelja DTUR te OCD-a koji ih podržavaju

Očekivani rezultati:
    • OSTVAREN UTJECAJ NA OSNIVANJE POVJERENSTVA I USVAJANJE POSLOVNIKA RADA POVJERENSTVA U PODRUČJU ZAŠTITE PRAVA OSI I DTUR (min. 2 odluke nadležnih tijela Grada Pule uključuju preporuke). Odluke za zaštitu prava OSI i DTUR nastaju u sklopu inkluzivnog i participativnog procesa, odnosno rada Radne grupe za stvaranje Povjerenstva u kojem sudjeluju osobe s invaliditetom, roditelji djece s teškoćama u razvoju, organizacije i stručnjaci koji ih podržavaju te zainteresirani građani. O odlukama se provodi online savjetovanje s javnošću u trajanju od 30 dana te one svoj konačni oblik zadobivaju tijekom tri sastanka Radne grupe. Ove su odluke ujedno i ključne publikacije projekta, a izrađuju se u pristupačnim formatima  (osim osnovnog oblika, nastaje audio format za osobe oštećena vida, video format na hrvatskom znakovnom jeziku za osobe oštećena sluha te format na lako razumljivom jeziku za osobe oštećena sluha) te u otvorenom (Creative commons) formatu predviđenom za daljnju razradu.

    • POVEĆANA SVIJEST I ANGAŽMAN ZAINTERESIRANE JAVNOSTI I LOKALNE ZAJEDNICE KROZ ZAGOVARAČKU KAMPANJU kojom se podiže svijest i potiče angažman zainteresirane javnosti i lokalne zajednice – stvara se savezništvo lokalnih OCD-a koji podržavaju OSI/DTUR i njihove roditelje te njih i njihovo članstvo uključujemo u inkluzivnu javnu akciju „O nama, s nama” s ciljem mobiliziranja podrške šire zajednice i građana za aktivno sudjelovanje OSI, roditelja DTUR te organizacija koje ih podržavaju u procesu stvaranja Povjerenstva i stvaranju lokalne politike koja se na njih odnosi.


Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njega. Projekt udruge Zelena Istra, naziva “Građani za Grad - inkluzivno i sudioničko kreiranje Povjerenstva za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju Grada Pule” financiran je sredstvima Europske unije u okviru Programa Impact4Values.

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom materijalu isključiva su odgovornost Zelene Istre i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.