Zaposlenici

DUŠICA RADOJČIĆ 

Rođena 1963. godine, srednja škola - smjer: Novinski izvjestitelj, diplomirala politologiju (Sveučilište u Zagrebu 1985.). Predsjednica Zelene Istre od 2002. do 2020. godine, a u udruzi zaposlena od 2004. Voditeljica ureda Zelene Istre. U udruzi vodi dva dugoročna programa - Demokratizacija i dobro upravljanje i Okolišna demokracija. Glavna područja njenog interesa su procjena utjecaja na okoliš i sudjelovanje javnosti u donošenju odluka. Uspješno je prijavila i provela brojne projekte koji se odnose na sudjelovanje javnosti u odlučivanju, procjenu utjecaja na okoliš, otpad i zaštitu prirode. Pomogla je mnogim građanskim inicijativama u njihovoj borbi za bolji okoliš. Od 2008. godine predsjednica je Koordinacije Društvenog centra Rojc, mješovitog civilno-javnog tijela upravljanja.

 


IRENA BURBA

Rođena 1980., diplomirala na Filozofskom fakultetu, smjer Hrvatski jezik i književnost te povijest (Sveučilište Jurja Dobrile Pula, 2005.) Irena radi u Zelenoj Istri od 2007. godine kao voditeljica Zelenog telefona. Od 2020. predsjednica udruge. Njeno osnovno područje djelovanja je pružanje pomoći građanima u rješavanju okolišnih problema te podrška građanskim inicijativama. Ima više od deset godina iskustva u pisanju i upravljanju projektima u području zaštite okoliša i održivog razvoja. Aktivno sudjeluje u razvijanju edukativnog programa Zelene Istre u području održivog gospodarenja otpadom i zaštite prirode te ima veliko iskustvo u edukaciji djece, mladih i drugih ciljnih skupina. Osim toga ima iskustva u jačanju kapaciteta zajednice te velik interes za razvoj zajednice, sudioničke modele upravljanja te različite prakse dijeljenja u lokalnoj zajednici što ju je dovelo do sudjelovanja u projektima Erasmus+ i Europa za građane, ali i do aktivnog sudjelovanja u brojnim lokalnim inicijativama. Irena je članica Upravnog odbora Zelene Istre, a punih 8 godina je bila i članica upravnog odbora Saveza udruga Rojca (mreža bazirana u Društvenom centru Rojc), kao i prva predsjednica Saveza udruga Rojca.


IVAN DIVKOVIĆ

Rođen 1985. godine, diplomirao ekonomiju (smjer financije) na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli 2008. godine. Radi u Zelenoj Istri od 2009. godine kao voditelj administrativnih poslova te tajnik udruge. Glavni dio njegovog posla odnosi se na sve aspekte administracije projekata (različitog stupnja složenosti, ovisno o donatoru) koje provodi Zelena Istra (to uključuje nabavu roba i usluga, praćenje troškova, izvještavanje donatorima i sl.). Također, osim projektnih obveza, zadužen je i za sve vrste dokumenata i administrativno-financijskih obveza koje Udruga mora izvršiti sukladno nacionalnom zakonodavstvu.

 


DUNJA MICKOV

Rođena 1981., diplomirani novinar i politolog (Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, 2006., 2012.). Radi u Zelenoj Istri od 2013. godine kao stručni suradnik na projektima. Uspješno je prijavila nekoliko projekata vezanih uz participativno budžetiranje i razvojne teme u okviru kojih se isprepliću energetika, infrastruktura, prirodni resursi, zaštita okoliša i ljudska prava. Njena područja interesa odnose se i na dobro upravljanje, osobito transparentnost i pravo na pristup informacijama.

 


NINA BRNIĆ

Rođena 1974. godine, diplomirala hrvatski jezik i književnost i engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 2003. Nina ima više od deset godina iskustva u predavačkom radu na svim obrazovnim razinama. Podučavala je engleski jezik u nekoliko osnovnih škola u Istri te kao vanjski suradnik na Sveučilištu Juraj Dobrila u Puli (2010. - 2013.). U razdoblju od 2006. do 2009. radila je kao lektorica za hrvatski jezik na University of Iowa u Sjedinjenim Američkim Državama. Od 2018. Nina radi kao stručna suradnica na projektima u Zelenoj Istri, uglavnom u području održivog gospodarenja otpadom.