• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Zelena Istra

EDUKACIJA O PRAVILNOM POSTUPANJU S OTPADOM (2009. - 2020.)

Zelena Istra već niz godina na području Istre kontinuirano provodi edukaciju o pravilnom postupanju s otpadom, u suradnji s komunalnim poduzećima, gradovima i općinama te Istarskom županijom. Cilj je edukacije unaprijediti stanje u okolišu senzibiliziranjem i informiranjem javnosti o pravilnom gospodarenju otpadom.

 

Kampanja "Izdvoji s(v)e. Fai la differenza."

Izdvoji s(v)e. Fai la differenza. naziv je kampanje koju Zelena Istra provodi kontinuirano još od 2012. godine u suradnji s Komunalnim poduzećem 6. Maj d.o.o. te s gradovima i općinama Bujštine. U okviru ove kampanje napravljena je i web stranica www.izdvojisve.info na kojoj građani mogu pronaći sve informacije o pravilnom postupanju s otpadom i na kojoj se objavljuju sve novosti i edukativni materijali vezani uz kampanju, te Facebook stranica Izdvoji sve. Fai la differenza.

Od 2012. godine proveli smo više stotina edukativnih radionica za učenike osnovnih i srednjih škola i vrtićku djecu s područja Bujštine te tiskali slikovnice, bojanke i stripove za potrebe edukacije najmlađih. Odrasla populacija kampanjom je obuhvaćena putem predavanja u mjesnim odborima te raznim tematskim radionicama i tribinama. Građane smo educirali i putem brojnih informativnih letaka i brošura s detaljnim uputama kako postupati sa svim vrstama otpada.

U 2019. godini proveli smo i dvije manje kampanje s ciljem podizanja svijesti o specifičnim problemima u gospodarenju otpadom. Kampanjom "Hrana nije otpad" educirali smo građane o tome kako smanjiti bacanje hrane u kućanstvima, a kampanjom "Koja je prava cijena tvoje odjeće – održiva i pravedna modna industrija" ukazali smo na okolišne i društvene probleme koje uzrokuje suvremena tekstilna industrija.

Svojevrstan nastavak i proširenje kampanje "Izdvoji s(v)e. Fai la differenza." su i projekti edukacije o gospodarenju otpadom koje financira Europska unija iz Kohezijskog fonda, a koje provodimo s gradovima i općinama na području Bujštine.

U razdoblju od 2018. do 2020. proveli smo projekte Grada Umaga "Voli Umag, izdvoji s(v)e!" i dva projekta Grada Novigrada "Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Grada Novigrada – Cittanova (Salvela)"i "Izdvoji s(v)e. Fai la differenza. Provedba izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području gradova Novigrad i Buje, te općina Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj".

U okviru ovih projekata održali smo brojne edukativno - kreativne radionice, međuškolska natjecanja i sajmove razmjene u vrtićima i osnovnim školama svih gradova i općina Bujštine te javne tribine, predavanja i radionice za građane. Javnim manifestacijama obilježili smo značajne datume vezane uz zaštitu okoliša, gostovali smo u radijskim emisijama na Radiju Eurostar u Umagu. Građane i djecu informirali smo i pomoću brojnih edukativnih materijala: brošure, leci i plakati za građane, iznajmljivače i gospodarstvenike, edukativni materijali za nastavnike, strip, bojanka i plakati za škole, edukativne puzzle i igra memory za vrtićku djecu, jumbo plakati, radijski spotovi i dr.

 

Kampanja "Saberi se, poberi sve"

U suradnji s komunalnim poduzećem Općine Medulin MedEko Servis d.o.o. od 2009. provodimo edukativnu kampanju o selektivnom prikupljanju otpada koja 2015. godine dobiva naziv "Saberi se, poberi sve". U okviru ove kampanje proveli smo brojne edukacije za građane, učenike osnovnih škola i vrtićku djecu s području Općine Medulin. U suradnji s MedEkom napisali smo i tiskali mnoštvo informativnih materijala – brošure, letke, plakate i dr.

Tijekom 2018. i 2019. godine proveli smo i dva projekta Općine Medulin financirana sredstvima Kohezijskog fonda Europske unije: projekt "Saberi se - poberi sve; odvoji opasno - pospremi korisno" koji smo provodili na području Općine Medulin i Grada Vodnjana te projekt "Građenje reciklažnog dvorišta Kamik" na području Općine Medulin.

U okviru ova dva projekta održali smo edukativne radionice za učenike osnovnih škola u Medulinu, Vodnjanu i Banjolama, brojne tribine i radionice za građane u Medulinu i Vodnjanu, predavanja o održivom gospodarenju otpadom i zelenoj javnoj nabavi za djelatnike Općine Medulin. Za učenike osnovnih škola organizirali smo i dva međuškolska natjecanja te obilazak reciklažnog dvorišta. Obilježili smo Tjedan smanjenja nastanka otpada u Vodnjanu i Svjetski dan zaštite okoliša u Medulinu te gostovali na radijskim i televizijskim emisijama. I u okviru ovog projekta tiskali smo brojne informativno-edukativne materijale: brošure, letke i plakate, a među njima se posebno ističe interaktivna slikovnica / bojanka "Morske avanture jednoga Jure" za koju su tekst napisali učenici i učiteljice OŠ dr Mate Demarina – PO Banjole, na čakavsko narječje prevela ga je Marija Družeta, a ilustracije je izradio Vibor Juhas.

 

Kampanja "Paziš li na okoliš? Pazin!"

U suradnji s Gradom Pazinom tijekom 2018. i 2019. godine proveli smo još jedan projekt financiran sredstvima Kohezijskog fonda Europske unije – "Izobrazno obrazovne aktivnosti za projekt Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u sklopu odlagališta otpada Jelenčići V". U sklopu projekta održali smo edukativno – kreativne radionice za vrtićku i školsku djecu te tribine i info dane za građane Pazina i okolice. Snimili smo zvučnu knjigu za slijepe i slabovidne osobe, tiskali letke i plakate te osmislili radijski spot i internet banner. Otvorena je i Facebook stranica projekta.

 

Suradnja s Istarskom županijom

U suradnji s Istarskom županijom u sklopu projekta "Zeleni telefon - zaštitom okoliša do zaštite zdravlja" od 2017. godine  provodimo i aktivnosti pod prioritetnim područjem - OTPAD.  U ove tri godine organizirali smo razne javne akcije, redovito obilježavamo Europski tjedan smanjenja nastanka otpada (EWWR),  organizirali smo brojne tribine i predavanja za građane, proveli smo ankete s građanima i svim komunalnim poduzećima, napisali smo vodič o smanjenju nastanka otpada "Kako stvarati manje otpada?" te sudjelujemo u radu Radne grupe za otpad u sklopu Plana za zdravlje IŽ.