• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Irena B.

PROJEKT VRT(AKT)IVIZAM

"Vrt(AKT)ivizam" je zagovarački projekt kojim se želi osnažiti i uključiti građane i lokalno civilno društvo u zagovaranje i kampanju za kreiranje modela te realizaciju projekta urbanih vrtova i prvog društvenog vrta u Puli u trenutku u kojem je Grad Pula već najavio pokretanja natječaja za urbane vrtove. Projekt "Vrt(AKT)ivizam" provodi se uz financijsku podršku Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova u sklopu Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj za Ad-hoc akcijske projekte u iznosu od € 4.746.

Urbani vrtovi u gradovima dobili su na značaju u jeku pandemije, kao i zbog klimatskih promjena, kada nam je izuzetno važno da sačuvamo sve zelene resurse koje imamo. Tlo je resurs neophodan za uzgoj hrane, a u današnje smo vrijeme sve svjesniji koliko nam je lokalno uzgojena i dostupna hrana važna. Ekspanzijom nove gradnje u Puli uništen je dio urbanih vrtova koje su građani godinama obrađivali te sve više svjedočimo pretjeranoj betonizaciji uz manjak novih zelenih površina. Grad Pula najavio je pokretanja natječaja za urbane vrtove što daje priliku za dijalog i uključivanje građana.

Građani su već iskazali početni interes te već postoji Grupa za urbane vrtove Zelene Istre koja okuplja građane koji se žele više angažirati i aktivno uključiti u realizaciju prvog društvenog vrta u Puli. I civilno društvo te institucije pokazuju signale za suradnju te su se Zelenoj Istri obratile udruge i škole koje se žele aktivno uključiti u kampanju i projekt: Udruga za autizam Istra i Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom, Studentska udruga Pula, Gimnazija Pula, Škola za odgoj i obrazovanje.

U sklopu projekta predviđene su aktivnosti kojima želimo motivirati građane i civilno društvo na sudjelovanje, a Grad na prihvaćanje njihovog sudjelovanja u osmišljavanju modela, kao i realizaciji projekta pulskih urbanih vrtova i društvenog vrta.

Sve aktivnosti projekta pratite u rubrici "Novosti" pod hashtagovima #urbanivrtovi #acfhrvatska #ahaprojekti #grupazaurbanevrtove #vrativrtugrad #vrtAKTivizam

Projekt „Vrt(AKT)tivizam“ je podržan sa € 4.746 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova. Ovaj sadržaj omogućen je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova. Sadržaj na internet stranici isključiva je odgovornost udruge „Zelena Istra“ i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.

 

Fotografije

Prilozi