• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Ivan

Communities Go Circular

 

U sklopu EU programa Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) pokrenut je projekt 'Communities Go Circular', na temu ponovne uporabe i smanjenja nastanka otpada (REDUCE, REPAIR, REUSE).

Kroz ovaj projekt osigurat ćemo edukaciju na temu Repair&Reuse, potaknuti otvaranje novih Repair&Reuse centara, umrežavanje organizacija koje se bave ovim temama, potaknuti promjene u pogledu sustava gospodarenja otpadom te doprinijeti ublažavanju klimatskih promjena.

Glavni cilj projekta “Communities Go Circular” je uključiti građane u oblikovanje zero waste zajednica usmjerenih na sprječavanje proizvodnje otpada, smanjenje emisija stakleničkih plinova i doprinos ublažavanju klimatskih promjena. Specifični ciljevi projekta:

1. Jačanje zero waste zajednica u Hrvatskoj, Sloveniji i Italiji prijenosom dobre prakse te angažiranjem i osnaživanjem građana;

2. Zagovaranje promjena politika promicanjem kružnog gospodarstva te njihovog pozitivnog utjecaja na ublažavanje klimatskih promjena, s posebnim naglaskom na pravo na popravak proizvoda;

3. Razvijanje inovativnih klimatskih komunikacijskih alata kako bi se ojačale lokalne zajednice u EU za prijelaz na gospodarstvo bez otpada i niskougljično gospodarstvo.

Predviđeno je izravno sudjelovanje 1058 građana i 61 OCD-a te 115 donositelja odluka. Kako bismo postigli cilj projekta, provest ćemo 26 radionica za građane, 5 radionica/edukacija za donositelje odluka i dionike; 2 seminara za OCD; 4 međunarodne konferencije u Puli, Krškom, Ljubljani i Toskani te niz zagovaračkih aktivnosti. 

Koordinator projekta: Udruga Zelena Istra

Projektni partneri:

    • Ekologi brez meja (Ecologists without borders), Slovenia
    • KNOF, Slovenia
    • Zero Waste Italy
    • Zelena akcija (Green Action/Friends of the Earth), Croatia

Projekt je započeo 1.11.2022. te će trajati do 30.10.2024.

Projekt financira Europska unija, u okviru programa Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV).

Financira Europska unija. Izražena stajališta i mišljenja, međutim, odražavaju samo stajališta i miš-
ljenja autora i ne predstavljaju nužno ona Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazova-
nje i kulturu (EACEA). Za njih se ne mogu smatrati odgovornima niti Europska unija niti EACEA.

Fotografije