• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Irena B.

14. 03. 2024.

Reagiranje Radne grupe za civilni nadzor nad radom Kaštijuna

Radna grupa za civilni nadzor Kaštijuna izražava duboku zabrinutost za trajno problematičnu situaciju na Kaštijunu. Nadzorni odbor Kaštijuna podnio je ostavku ukazujući na probleme o kojim smo kontinuirano upozoravali putem ove radne grupe.


Ponekad incidentni događaj u pogonu ili prosvjed građana kao i jučerašnje ostavke potiču vlasnike na glasna obećanja poboljšanja uz privid maksimalnih napora u pronalaženju rješenja. Tako najnovije informacije koje smo dobili govore o otvaranju ponuda za preuzimanje viškova otpada te organizaciji i financiranju odvoza nezakonito odloženih bala otpada na Kaštijunu. Također smo upoznati s obećanjem gradova da će smanjiti dovoz biootpada na Kaštijun.


Slijedom toga želimo podsjetiti na bitne nedostatke u postupcima upravljanja otpadom u Istri. Nedostatak cjelovitog sustava, poput nedostatka definiranih lokacija za sortirnice, kompostane ili druge pogone za obradu biootpada, ostaje prioritet. Odgovornost za to leži na županiji i svim gradovima i općinama u Istarskoj županiji. Iako je situacija s biootpadom i prevelikim količinama „gorila” i zadnje dvije godine mi još nemamo niti Plan gospodarenja otpadom Istarske županije koji je trebao biti usvojen krajem 2023. godine.


Konstantno smo upozoravali da hitno trebamo zatvoriti sustav gospodarenja otpadom - a danas u travnju 2024. nema naznake niti jedne kompostane ili bioplinskog postrojenja, tek začeci uvođenja smeđe kante u samo nekim JLS i samo nekim kvartovima, nedostatna kontrola turističkih i ugostiteljskih subjekata što se tiče odvojenog prikupljanja otpada, „gledanje kroz prste” i brojnim komunalnim poduzećima koji ne ulažu dovoljne napore u odvajanje otpada te često i sami krše zakon -što dokazuju snimke sa jučerašnje konferencije za medije Nadzornog odbora.
Pri tom želimo naglasiti da odvoz viškova otpada ne rješava problem sustavno, već se može smatrati samo kratkoročnom, "vatrogasnom", skupom mjerom. Jednako tako dijeljenje smeđih kanti je samo jedna mala karika kojom ne rješavamo sustav jer odvoz moramo platiti privatnicima umjesto da obradom u vlastitom pogonu, kompost povoljno nudimo poljoprivrednicima i građanima ili proizvodimo svoju energiju.

Nedostatak motivacije građana za recikliranje koji je rezultat i nepostojanja sustava, otežava postizanje većih postotaka recikliranja, ostavljajući Istru na niskih 33%. Na temu vlasničkog restrukturiranja, većinski vlasnik potvrđuje planove za jesen, ali istovremeno podržava ideju da Kaštijun koristi samo južna Istra i prema izjavi je sklon ideji referenduma o tom pitanju. Dakle takva dva procesa su dvije skroz dijametralno suprotne teze – ne može većinski vlasnik istovremeno zagovarati restrukturiranje kojim bi se svim gradovima u Istarskoj županiji dala vlasnička prava, a u sljedećoj rečenici zagovarati referendum kojim bi prava na korištenje Kaštijuna imala samo južna Istra?


Turistička sezona je na vratima, građani su sve više ogorčeni i zabrinuti, od jučer i potvrdom nadzornog odbora da smrad možemo očekivati jer se nisu dogodile nikakve promjene. Osim našeg zdravlja koje je najvažnije, ugrožen je i turizam kao ključna gospodarska grana no, i poljoprivreda i kvaliteta života građana. Zaključno, ponavljamo da je nužno uspostaviti cjelovit sustav upravljanja otpadom u Istri koji će dugoročno rješavati problematiku Kaštijuna i promicati održivi razvoj regije. Pozivamo nadležne institucije da hitno djeluju u definiranju lokacija za nedostajuće pogone poput sortirnica, kompostana i drugih objekata za obradu otpada, te da jasno odrede planirano vrijeme izgradnje istih.

Navedeno treba biti neodgodivi prioritet kako bi se osiguralo da se problemi smrada i zagađenja prestanu rješavati kratkoročnim mjerama već sustavno.

Za radnu grupu za civilni nadzor nad radom Kaštijuna,
Helena Lozić Doklestić,
Ivica Rogulj,
Željko Ilić
Irena Burba

 

#kaštijun #civilninadzor #reagiranje #otpad