• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Dunja Mickov

17. 05. 2024.

Komentiraj prijedloge i podrži osnivanje Povjerenstva za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju Grada Pule!

Do 17. lipnja komentiraj prijedloge građana za Grad Pulu vezane za buduće Povjerenstvo za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju Grada Pule! Komentirati možeš model Povjerenstva, tekst javnog natječaja za odabir kandidata za članove Povjerenstva, Poslovnik o radu i Etički kodeks Povjerenstva. Prijedlozi su dostupni u otvorenom i pristupačnim formatima - na lako razumljivom jeziku, kao video snimka tumača znakovnog jezika te kao audio snimka. Savjetovanje o prijedlozima građana za Grad provodi udruga Zelena Istra. Komentare zaprima putem online obrasca, e-maila: ured@zelena-istra.hr telefona 052 506 065 i pošte te na adresi udruge Gajeva 3, Pula.

Osoba si s invaliditetom, roditelj djeteta s teškoćama u razvoju ili predstavljaš udrugu koja ih podržava? Želiš da Pula bude bolji grad u kojem su svi građani ravnopravni, neovisno o eventualnom invaliditetu? Ako je tvoj odgovor na ova pitanja potvrdan, uključi se u savjetovanje i zajedničko stvaranje prijedloga vezanih za buduće Povjerenstvo za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju Grada Pule!

Prve prijedloge, koji se odnose na osnivanje i rad Povjerenstva, izradili su stručnjaci koji u svojem svakodnevnom radu podržavaju osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju - Zuzana Hoti-Radolović, Vanja Marković, Ozren Catela i Alma Zulim, uz podršku Zelene Istre. Radi se o prijedlogu modela Povjerenstva, teksta javnog natječaja za odabir kandidata za članove Povjerenstva, Poslovnika o radu i Etičkog kodeksa Povjerenstva. Prijedlozi su dostupni, osim u otvorenom i pristupačnim formatima - na lako razumljivom jeziku, u video formatu, uz prikaz tumača znakovnog jezika te kao audio snimka.

Savjetovanje je u tijeku do 17. lipnja, a Zelena Istra prikuplja komentare svih zainteresiranih dionika na ove prijedloge putem e-maila ured@zelena-istra.hr, telefona 052 506 065 ili putem pošte ili osobnim dolaskom na adresu Zelene Istre, Gajeva 3, 52100 Pula. Nakon provedenog savjetovanja bit će razmotreni i u prijedloge uvršteni svi dobro argumentirani komentari.

- Želimo Gradu Puli dostaviti što kvalitetnije prijedloge građana. Iz tog razloga molimo sve zainteresirane da se očituju o našim prijedlozima te da nam kažu gdje ih možemo eventualno poboljšati. Više glava uvijek misli pametnije, a vrlo rado primit ćemo i poruke podrške koje nam mnogo znače - ističe Dunja Mickov iz Zelene Istre koja provodi projekt “Građani za Grad - inkluzivno i sudioničko kreiranje Povjerenstva za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju Grada Pule”. Kako bi olakšali sudjelovanje u savjetovanju, tu je i jednostavan obrazac za komentiranje prijedloga. Nakon online savjetovanja, prijedlozi građana za Grad Pulu finalizirat će se na sastancima Radne grupe za kreiranje Povjerenstva koji će se održati u Dnevnom boravku Društvenog centra Rojc

Povjerenstvo kao sukreator inkluzivnih sektorskih politika Grada koje se odnose na sva područja života

U dokumentu o modelu Povjerenstva može se saznati više o predloženoj ulozi Povjerenstva, njegovu sastavu, načinu njegova osnivanja, imenovanju i razrješenju članova ili financiranju rada Povjerenstva.

Povjerenstvo je zamišljeno kao sukreator, ne samo politike za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, već inkluzivnih sektorskih politika Grada Pule koje se odnose, baš kao i invaliditet, na sva područja života - od odgoja i obrazovanja do prostornog uređenja, kulture, sporta i komunalne infrastrukture. Jedna od važnijih uloga Povjerenstva jest i da ono djeluje kao komunikacijski kanal između građana i Grada. Predviđeno je da zaprima predstavke građana vezane za probleme osoba s invaliditetom, odnosno djece s teškoćama u razvoju te poduzima radnje temeljem tih predstavki, s ciljem suzbijanja diskriminacije.

Prema prijedlogu, gradonačelnik odlukom osniva Povjerenstvo i odlučuje o provedbi javnog natječaja za odabir kandidata za članove Povjerenstva te gradonačelnik, po provedenom natječaju, odlukom imenuje kandidate.

Predloženi model podrazumijeva Povjerenstvo sastavljeno od 12 članova, od kojih četiri osobe predstavljaju Grad Pulu, dok osam stručnjaka dolazi iz civilnog ili javnog sektora. Predlaže se ravnoteža stručnjaka iz ovih sektora, što znači da bi u idealnom slučaju, a ovisno o prijavama na javni natječaj, jedan stručnjak iz civilnog sektora zastupao osobe s intelektualnim oštećenjima, drugi osobe s tjelesnim oštećenjima, treći osobe s mentalnim oštećenjima, četvrti osobe s poremećajima iz spektra autizma, peti osobe oštećena vida, a šesti osobe oštećena sluha. Neovisno o tome za koje su oštećenje stručni, svi članovi Povjerenstva dužni su zastupati interese svih osoba s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju s područja Pule. Kao predsjednik Povjerenstva vidi se zamjenik gradonačelnika nadležan za područje društvenih djelatnosti, a kao njegov zamjenik jedan od stručnjaka iz civilnog sektora.

Sjednice Povjerenstva zamišljene su barem jednom u tri mjeseca, a predložena je i simbolična naknada od 40 eura za sudjelovanje člana, koji nije zaposlenik Grada, na sjednici Povjerenstva.

Na javnom natječaju prioritetna prednost stručnjacima koji su i sami osobe s invaliditetom i roditelji djece s teškoćama u razvoju

U prijedlogu javnog natječaja predloženi su, pak, kriteriji za odabir kandidata za članove Povjerenstva. Prema njima, kandidati se biraju iz redova istaknutih civilnih, javnih ili znanstvenih djelatnika, odnosno stručnjaka koji svojim radom i/ili javnim angažmanom u zajednici tijekom posljednje tri godine podržavaju osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju.

Stručnjaci iz civilnog sektora trebaju imati barem srednjoškolsko obrazovanje, a kako bi bili uspješni na natječaju, trebaju dokazati svoj kontinuirani aktivni angažman u lokalnoj zajednici i zauzimanje za realizaciju prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju kroz udruge i inicijative ili u javnom prostoru zajednice.

Od stručnjaka iz javnog sektora očekuje se fakultetska diploma ili diploma sa stručnog studija, i to iz područja poput medicine, edukacijske rehabilitacije, logopedije ili psihologije. Pri odabiru ovih stručnjaka relevantno je njihovo dokazivo radno iskustvo.

Prioritetnu prednost pri odabiru kandidata za članove Povjerenstva imaju kandidati koji su i sami osobe s invaliditetom, odnosno članovi uže obitelji koji skrbe o osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju. Kandidati ne smiju biti zaposleni pri Gradu Puli.
 
Poslovnik usmjeren na učinkovitost i odgovornost Povjerenstva, Etički kodeks na profesionalno i dostojanstveno postupanje članova

U Poslovniku se, primjerice, predviđaju odredbe kojima se definira precizan rad Povjerenstva. Primjerice, način odlučivanja kojim se definira da Povjerenstvo može odlučivati ukoliko je prisutno barem šest članova te da odluke donosi većinom glasova prisutnih članova. Kako bi Povjerenstvo bilo što učinkovitije, predlaže se da gradonačelnik usvaja odluke i akte Povjerenstva koji zahtijevaju djelovanje upravnih odjela Grada Pule.

Predviđa se da je Povjerenstvo, s jedne strane povjerljivo, primjerice, kada je riječ o informacijama koje podnositelj predstavke iznosi pred Povjerenstvo, a koje su osobne naravi, dok je, s druge strane, u odnosu na sve informacije koje nisu zaštićene zakonom, dužno biti transparentno te pravovremeno objavljivati dnevne redove i zapisnike, kao i slati ih prijavljenima na listu za slanje obavijesti o radu Povjerenstva. Građanima koji su zainteresirani, Povjerenstvo je dužno, kada je to moguće, omogućiti izravan uvid u svoj rad, odnosno sudjelovanje na sjednicama.

Etičkim i profesionalnim kodeksom članova Povjerenstva predlaže se, primjerice, dužnost čuvanja tajne, koja se odnosi na period mandata člana Povjerenstva, kao i na period nakon isteka mandata. Kada je riječ o odnosu prema radu, definira se dužnost da član preuzetu obvezu obavi u dogovorenom roku ili da pravovremeno obavijesti predsjednika Povjerenstva o tome da nije u mogućnosti ispuniti svoju obvezu. Član je dužan ponašati se dostojanstveno i čuvati ugled Povjerenstva.

Ovdje je ujedno predviđena i detaljna razrada mogućnosti da gradonačelnik Grada Pule razriješi člana Povjerenstva prije isteka njegovog mandata. Ovo se može dogoditi na obrazloženi prijedlog Povjerenstva, ukoliko se član ne pridržava Poslovnika o radu ili Etičkog kodeksa. Prijedlog za razrješenje mora, pak, biti obrazložen i dokumentiran te mora sadržavati konkretne primjere povreda odredbi Poslovnika ili Etičkog kodeksa. Odluku o razrješenju donosi gradonačelnik tek nakon što se članu Povjerenstva omogući prilika da se izjasni o navodima iz prijedloga za njegovo razrješenje.

Zašto podržati osnivanje Povjerenstva?

Kako je već pisala Zelena Istra, osobe s invaliditetom čine najbrojniju manjinu u Puli, odnosno 14,4% svih građana Pule. A tu su i članovi njihovih obitelji za koje je invaliditet također osobito relevantna tema.

- Osobe s invaliditetom su naše bake i djedovi, koji su invaliditet stekli u starijoj dobi, to su naši susjedi ili naši prijatelji kojima je bolest donijela invaliditet. To su djeca iz vrtićkih skupina i školskih razreda koje naša djeca pohađaju. U mojem osobnom slučaju, to je moje dijete, to je bila moja baka. Zato se nadamo da će se veliki broj naših sugrađana uključiti u savjetovanje i iskazati, barem ukratko, svoje mišljenje o prijedlozima - tvrdi Mickov koja očekuje da će Povjerenstvo unaprijediti kvalitetu života osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju te njihovih obitelji te da će ovo pozitivno utjecati na sve građane Pule. Budući da su najbolji stručnjaci za vlastite potrebe upravo same osobe s invaliditetom, prirodno je omogućiti im da se za njihovu realizaciju i same zalažu. To je moguće upravo kroz Povjerenstvo koje je zamišljeno kao model sudjelovanja građana u donošenju odluka Grada, odnosno javno-civilnog partnerstva i međusektorske suradnje na dobrobit, kako građana, tako i Grada.

Fotografija: 8photo/ Freepik

 


Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Projekt udruge Zelena Istra, naziva “Građani za Grad - inkluzivno i sudioničko kreiranje Povjerenstva za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju Grada Pule” financiran je sredstvima Europske unije u okviru Programa Impact4Values.

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom materijalu isključiva su odgovornost Zelene Istre i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

Prilozi