• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

dusica

24. 10. 2008.

Gorak okus javne rasprave

U Motovunu je 21. listopada održana javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš golf igrališta Brkač u dolini Mirne, koju je moderirao načelnik Općine, g. Vugrinec. U općinskoj prostoriji natiskalo se 40-ak građana. Na početku su predstavnici Instituta građevinarstva Hrvatske prezentirali Studiju utjecaja na okoliš, a potom su uslijedila pitanja prisutnih. Civilizirani početak rasprave moderator je ubrzo pretvorio u vrlo mučnu situaciju, nabijenu neprimjerenim tonovima, osobnim uvredama, prijetnjama krivičnim prijavama, neistinama i prozivanjem. Vrlo neugodna situacija za sve one koji su na raspravu došli iznijeti svoje sugestije i primjedbe. Jedan dio prisutnih otvoreno je osporio pravo onima koji nisu rodom iz tog kraja da se izjašnjavaju o projektu odnosno netrpeljivost prema "strancima". Netolerantni stav pokazan na javnoj raspravi u Motovunu ukazuje na činjenicu da se, kad je o razvijenosti demokracije riječ, mi još uvijek nalazimo u vrtiću. Javne rasprave su mjesto na kojem bi građani trebali postavljati pitanja i primjedbe na studije utjecaja na okoliš, a odgovorni predstavnici javne uprave i investitora ozbiljno uzimati u obzir te primjedbe, argumentirano odgovarati i, na kraju, mišljenje javnosti asimilirati u konačnu odluku. Javna rasprava nije mjesto na kojem se prisutni, među njima i predstavnici stranke na vlasti i investitora, glasovanjem izjašnjavaju za ili protiv golfa i na kojem se likujući konstatira da je lokalna zajednica većinom za. Ne, samo je većina prisutnih bila za. Da je javna rasprava bila organizirana u Zelenoj Istri, na primjer, najveći broj prisutnih bili bi prijatelji Zelene Istre, ljudi skloniji održivom razvoju. Rok određen za davanje primjedbi na Studiju utjecaja na okoliš ističe tek 8. studeni i građani koji nisu sudjelovali na raspravi imaju još vremena za pisanje primjedbi. Ono što se događa oko golfa u dolini Mirne mogli bismo nazvati moralnim bankrotom lokalne zajednice - zaslijepljeni pohlepom upustili su se u projekt kojim su inicirali prodaju i i uništenje jednog od najljepših istarskih krajolika. Svijest o vrijednostima vlastite prirodne i kulturne baštine pojela je gramzivost. Gotovo je nevjerojatna ravnodušnost koju su pokazali prema planiranoj prenamjeni najvrjednijeg poljoprivrednog zemjišta u golf terene, prema pretjeranoj upotrebi pesticida, ubijanju i "protjerivanju" životinja, pretjeranoj potrošnji vode za potrebe zalijevanja golf igrališta, izmjeni biljnog pokrova na 44% površne, izmjeni krajolika novim oblikovanjem terena za potrebe zanimljivosti igre golfa itd. Prema Prostornom planu Istarske županije Motovun i njegova okolica imaju status zaštićenog krajolika. Državni zavod za zaštitu prirode je dolinu Mirne proglasio dijelom Nacionalne ekološke mreže. Osim tog sasvim izvjesnog značajnog negativnog utjecaja na okoliš, postoje mnoga pitanja koja su ostala bez odgovora. Predstavnica Zelene Istre je na raspravi skrenula prisutnima pažnju na odredbu iz Programa prostornog uređenja RH : "....osigurati provođenje i kontrolu zabrane pretvaranja poljoprivrednog zemljišta u druge namjene..." i postavila je pitanje o točnoj količini poljoprivrednog zemljišta prenamijenjenog u golf igralište i građevnu zonu: radi li se o 76 ha, kako je na raspravi iznio izrađivač Studije utjecaja na okoliš, 138 ha, kako piše u Studiji ili 187,56 ha, kako piše u prilogu Studije. Izrađivač Studije nije znao odgovor na to pitanje kao ni otkud podatak u Studiji da će se od koncesije za golf igralište godišnje zaraditi 2.700.000 kn kada je načelnik izjavio da se 80 ha daje u koncesiju, a država je odredila da se hektar golf terena u koncesiju daje za 400 kn godišnje, što godišnje iznosi cijelih 32.000 kn. I najvažnije pitanje o razlogu zbog kojeg je većina predstavnika Savjetodavnog stručnog povjerenstva najprije na prvoj sjednici 20. ožujka 2008. godine donijela zaključak da je zahvat neprihvatljiv za okoliš, te da se mora smanjiti broj ležajeva za pola, a zatim na posljednjoj, trećoj sjednici ocijenilo da je zahvat ipak prihvatljiv premda se broj ležajeva nije smanjio - ostalo je bez odgovora. Načelnik Općine Motovun je odgovorio da nije istina da se Povjerenstvo složilo oko potrebe smanjivanja zahvata za 50% ležajeva i izjavio da su informacije o tome koje dolaze od predsjednika Savjetodavnog stručnog povjerenstva. - g. Šimičića neistine. Međutim, Zelena Istra je uspjela pribaviti službeni zapisnik s prve sjednice Povjerenstva u kojem u točci 4. - Odluka o daljnjem radu, stoji: "Svi nazočni članovi Povjerenstva složili su se da je zahvat u ovom obuhvatu (prezentiran SUO) neprihvatljiv za okoliš. Nastavak postupka procjene utjecaja na okoliš moguć je ukoliko se iskorištenost postojećih građevinskih zona smanji za cca 50% što bi dovelo do smanjenja smještajnih kapaciteta do cca 250 postelja. Predstavnik nositelja zahvata Valter Krizmanić, s obzirom na veličinu i zahtjevnost projekta te na traženje Povjerenstva za smanjenjem smještajnih kapaciteta, nije u mogućnosti izjasnit se tijekom ove sjednice." Na drugoj sjednici održanoj 20. lipnja 2008., pod prvom točkom dnevnog reda - usvajanje zapisnika s prethodne sjednice, stoji: "....Uz odgovarajući komentar dr. Sošića i g. Vugrinca, svi članovi Povjerenstva su se izjasnili da zaključke iz zapisnika nije potrebno mijenjati." Podatak koji nikog ne bi trebao ostaviti ravnodušnim je i način na koji država pogoduje investitorima u golf komplekse. Osim što im koncesiju naplaćuje samo 400 kn godišnje za terene koji se nalaze na udaljenosti većoj od 1 km od mora, država je odredbama novog Zakona o prostornom uređenju i gradnji omogućila da cijelo područje golf igrališta postane građevno (neizgrađeni dio građevnog područja). Što investitorima omogućava da kupuju zemljište kao poljoprivredno i zatim na njemu grade. Da je investitor u Motovunu htio isti zahvat raditi na građevinskom zemljištu, kako bi i trebao, platio bi ga i do 10 puta više. Kakve će to dalekosežne posljedice imati u Istri tek će se vidjeti. Upravni odbor Zelene Istre

Fotografije