• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

dusica

28. 10. 2008.

Mobilizacija studenata

U sklopu projekta "Mobilizacija javnosti za sudjelovanje u postupcima procjene utjecaja na okoliš" na Sveučilištu "Jurja Dobrile" u Puli, Odjel za turizam i ekonomiju "Dr. Mijo Mirković" (kolegij "Ekonomija i turizam") smo , u suradnji s prof. Kristinom Afrić Rakitovec, 21. listopada prikazali film "Zainteresirana javnost" i održali predavanje o procjeni utjecaja na okoliš i sudjelovanju javnosti. Studentima/cama smo ponudili i nešto više - sedmodnevni internship program u udruzi za zaštitu okoliša "Sunce" iz Splita. Zainteresiranima za temu pruža se prilika da steknu više teorijskog i praktičnog znanja o zakonodavstvu s područja procjene utjecaja na okoliš i njegovoj primjeni, da uz podršku steknu osnovna konkretna znanja, koja mogu iskoristiti za diplomski rad, prijenos znanja kolegama, u budućoj profesionalnoj karijeri.... Za odabranog kandidata osigurali smo pokriće troškova prijevoza i boravka u Splitu. Udruga "Sunce" će isti internship program ali u Zelenoj Istri ponuditi jednom splitskom studentu/ici. Interes za znanstvenim radom na području procjene utjecaja na okoliš se u Hrvatskoj, za razliku od Europe, nije još razvio pa je jedan od ciljeva našeg programa prakse za studente i potaknuti interes za ove teme među studentskom populacijom.

Fotografije