• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

26. 02. 2009.

Razvoj Programa okolišno odgovornog upravljanja malim turističkim objektima u Hrvatskoj

Zelena Istra i udruga Sunce iz Splita započele su razvoj Programa okolišno odgovornog upravljanja malim turističkim objektima u Hrvatskoj. Svrha Programa je poticanje okolišno odgovornih oblika turizma kroz diferencijaciju proizvoda na tržištu, tj. kroz standardiziranje i promociju onih objekata koji programske smjernice okolišno odgovornog upravljanja integriraju u svoje poslovanje. Popularnost takvog turizma u svijetu je u porastu uslijed rastuće svijesti o globalnoj potrebi smanjenja negativnog utjecaja na okoliš. U skladu s tim trendom planiramo konkretne aktivnosti mijenjanja situacije na bolje na lokalnoj razini. U 2009. godini namjeravamo: 1. U suradnji sa zainteresiranim partnerima razviti Program okolišno odgovornog upravljanja malim turističkim objektima u Hrvatskoj: istražiti europske primjere dobre prakse, provesti anketu među upraviteljima turističkih objekata o trenutnoj situaciji i mogućim razinama implementacije novih standarda, razraditi sadržaj i način implementacije Programa na konzultacijskim radionicama u Splitu i Puli. 2. Provesti pilot projekt primjene dijela mjera predviđenih Programom u 10 malih obiteljskih hotela i turističkih seoskih domaćinstava, u Splitsko-dalmatinskoj i Istarskoj županiji (osiguravajući pokriće troškova). 3. Izraditi strateški i marketinški plan implementacije Programa za razdoblje 2009.- 2011. 4. Izraditi znak i prateći vizualni identitet Programa. 5. Izraditi promo video materijale i web platformu s bazom podataka svih dionika relevantnih za provedbu Programa Tim aktivnostima želimo potaknuti: 1. Integriranje okolišno odgovornog načina upravljanja u upravljačku politiku prve dvije ciljne skupine: malih obiteljskih hotela i turističkih seoskih domaćinstava. 2. Međusektorsku suradnju u implementaciji Programskih smjernica 3. Senzibilirati širu javnost, nacionalnu i lokalne uprave te isto tako turističke zajednice i poduzetnike na svim razinama, za pitanja zaštite okoliša i održivog razvoja. Naš prvi službeni partner je Sveučilište Juraj Dobrila, Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" u Puli. Interes za suradnju iskazale su i druge ustanove, instituti, neovisni stručnjaci i turistički poduzetnici. Za više informacija možete nam se obratiti putem telefona na broj: 052/ 506 065. Kontakt osoba je Milena Radošević. Projekt „Development of Eco sustainable program for tourism facilities in Croatia (GoGreenCro)“ – „Razvoj programa okolišno odgovornog upravljanja malim turističkim objektima u Hrvatskoj“ financira Europska unija putem PHARE 2006 programa.

Fotografije