• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Posted by : Ivan

12. 03. 2020.

Moj Lipi Karigador i Zelena Istra pozivaju građane: uključite se u javnu raspravu o luci Karigador

Udruga Moj lipi Karigador uz podršku Zelene istre, u nastojanju da se spriječi nečuvena devastacija još jedne uvale u Istri, poziva građane općine Brtonigla da se uključe u javnu raspravu o studiji utjecaja na okoliš za luku otvorenu za javni promet "Karigador".


Planiranim projektom predviđa se nasipavanje morske obale i mora i to oko 0,8 ha, izgradnja mola dužine 335 metara, 200 vezova, izgradnja travel lifta od 40 tona i servisa za barke..
Glavni pokušaj prevare odnosi se na veličinu zahvata u Uvali Dajla - Karigador. Umjesto da se građanima da potpuna informacija o tome kako se u Uvali Dajla-Karigador planiraju graditi dvije luke, jedna u dijelu koji pripada Općini Brtonigla s 200 vezova i druga, koja pripada Gradu Novigradu, sa 63 veza, isti naručitelj – Lučka uprava Umag-Novigrad dva je velika zahvata u procedurama izdavanja dozvola prikazala zasebno.
Navedeni zahvati će betoniranjem i miniranjem nepovratno devastirati kulturno i ekološki zaštićeno područje uvale Dajla-Karigador. Radi se o registriranom arheološkom lokalitetu upisanom u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, a planirani zahvati ulaze u područje ekološke mreže EU natura 2000 HR 100032 "Akvatorij zapadne Istre" s međunarodno važnim područjem za ptice i obiluje strogo zaštićenim vrstama kao što su periske, prstaci, morska cvjetnica, škrdobuli, izvori pitke vode, otisci dinosaura..


Zbog angažmana građana i sudjelovanja u postupku Ocjene o potrebi procjene zahvata za okoliš - Ministarstvo je donijelo rješenje da se za luku Karigador ipak MORA provesti postupak procjene utjecaja na okoliš!
I zato pozivamo građane i struku da se aktivno uključe te:
- da 27. veljače u 17 h u što većem broju dođu na javno izlaganje Studije utjecaja na okoliš u prostorije Zajednice Talijana Općine Brtonigla (Ulica Svetog Križa 2, Brtonigla)
- da svoje pisane primjedbe na Studiju, zaključno s 18. ožujka, upišu u knjigu primjedbi dostupnu u prostorijama vijećnice Općine Brtonigla, Trg. Sv. Zenona 1, Brtonigla, svakog radnog dana od 07,00 do 15,00 sati ili ih dostave na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, 52100 Pula, Flanatička 29.

Sve informacije nalaze se na internetskoj stranici Istarske županije.