• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Irena B.

22. 05. 2020.

Održan prvi sastanak Inicijative građana za urbane vrtove u Puli

Prije dva dana održan je prvi sastanak inicijative građana za urbane vrtove u Puli! U inicijativu se do sada uključilo 40-tak građana pa smo i prije sastanka proveli malu anketu kako bi vidjeli za koje vrste angažmana su građani zainteresirani te s kojim kapacitetima grupa raspolaže. Zaključili smo da zajedno imamo dovoljno kapaciteta za različite segmente projekta: od lobiranja prema gradu, planiranja i dizajniranja vrta, razvoja društvenog vrta, prijenos znanja i edukaciju kao i tehničkih vještina za on-line alate. Uključili su se građani različitih profila i dobi što je odlično, od arhitekata, ekonomista, agronoma, pravnika, geodeta do permakulturnih praktičara i studenata, penzionera, umjetnika itd... Na sastanku su se svi predstavili i iznijeli svoju motivaciju i ideje te prenijeli i neka svoja iskustva i primjere dobre prakse iz Ljubljanje i Edinburgha. Zaključak prvog sastanka je bio da će se pri Zelenoj Istri formirati grupa za urbane vrtove s osnovnim ciljem realizacije društvenog vrta korisnog za širu zajednicu, u kojem bi se održavale edukativne i socijalne aktivnosti. Dakle, osnovni cilj grupe neće biti samo lobiranje za model dodjele parcela (što je također važno i poželjno) već će fokus biti puno širi. Da citiramo „mjesto za odmor, druženje, edukaciju, pristup ka zdravom i samoodrživom načinu života, jačanju zajednice, rad sa mladima, starima..., kao i mjesto za razne radionice na slične teme”.

Zapisnik s prvog sastanka nalazi se u prilogu.

Pozivamo sve zainteresirane građane da se učlane u Zelenu Istru te uključe u rad grupe za urbane vrtove! Više o članstvu pročitajte na našem webu. Pristupnicu za članove pronađite ovdje.

#urbanivrtpula #urbanivrtovi #urbanivrt #pula #grupazaurbanevrtove #sastanak #zapisnik #urbangarden #inicijativagrađana #zelenaistra

Prilozi