• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Dušica

29. 06. 2020.

Civilni nadzor nad radom ŽCGO Kaštijun - tijek pregovora i zaključci sastanka održanog 26. lipnja

U petak, 26. lipnja u sjedištu Istarske županije u Puli održan je sastanak između predstavnika/ca Inicijativnog odbora za osnivanje civilnog nadzora nad radom ŽCGO Kaštijun (Bojan Blagonić i Ivo Lorencin, članovi građanske inicijative Čist zrak duga ljubav i Dušica Radojčić, Zelena Istra) i predstavnika/ca Istarske županije i društva Kaštijun (Valerio Drandić, Istarska županija, Mirko Radolović, pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za održivi razvoj IŽ, Andrej Mandić, viši stručni suradnik, Vesna Dukić, članica Uprave Kaštijuna). To je drugi po redu sastanak Inicijativnog odbora s predstavnicima Istarske županije. Podsjećamo da su na tribini "Kaštijun: postoji li rješenje?" održanoj u Puli 25. veljače 2020. članovi Skupštine društva Kaštijun Fabrizio Radin i Boris Miletić prihvatili ideju osnivanja tijela u funkciji civilnog nadzora nad radom Kaštijuna.

Na prvom su sastanku predstavnici Inicijative predstavili prijedlog Poslovnika o radu Odbora za zaštitu okoliša, održivost i lokalnu zajednicu, kojim je definiran način izbora članova/ica i njegovi zadaci i nadležnosti. Odbor bi činilo najmanje 5 članova/ica od kojih je: jedan/na predstavnik/ca zainteresirane javnosti na koju utječe ili bi mogla utjecati djelatnost ŽCGO Kaštijun; jedan/na predstavnik/ca organizacije civilnog društva za zaštitu okoliša; tri predstavnika različitih struka s dokazanim iskustvom (stručnjak/inja kemičarske struke / ekolog, stručnjak/inja inženjer strojarske, medicinske i drugih struka, čije znanje može doprinijeti radu Odbora). Inicijativni odbor bi putem medija i društvenih mreža objavio poziv za kandidiranje za članstvo u Odboru sa zahtjevom da se uz iskaz interesa prilože kvalifikacije i motivacijsko pismo. Na temelju prispjelih iskaza interesa za rad u Odboru, Inicijativni odbor bira najmanje 5 članova Odbora najveće stručnosti i motivacije.

Ciljevi rada Odbora bili bi osigurati transparentnost, zaštitu okoliša i zdravlja, učinkovitost, poštivanje hijerarhije gospodarenja otpadom u radu Županijskog centra za gospodarenje otpadom te zagovaranje politika održivosti u radu ŽCGO Kaštijun. Odbor bi trebao imati pravo pristupa svim informacijama kojima raspolaže društvo Kaštijun, a informacijama dobivenim radom u Odboru članovi bi mogli raspolagati slobodno. Za svoj rad ne bi primali novčanu naknadu.

Predstavnici Županije predložili su, umjesto toga i pozivajući se na pravne poteškoće, Sporazum o suradnji na pitanjima zaštite okoliša, održivosti i utjecaja ŽCGO Kaštijun na lokalnu zajednicu samo sa Zelenom Istrom. Tim bi se Sporazumom "utvrdila svrha i načini moguće suradnje između trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. i Udruge Zelena Istra”. Na to Zelena Istra nije pristala budući da je ključno upravo uključivanje šire zainteresirane i stručne javnosti u nadzor.

Na sastanku 26. lipnja raspravljalo se o oba prijedloga. Predstavnici Inicijative podsjetili su drugu stranu da je u prosincu 2019. Županija usvojila Rješenje o imenovanju Radne grupe za koordinaciju rada Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“, koju čine predstavnici komunalnih poduzeća te da ne postoji nikakva prepreka da se isti postupak hitno ne primijeni i za Radnu grupu za zaštitu okoliša, održivost i lokalnu zajednicu, s ovlastima prema prvotnom prijedlogu Inicijative. Temelj učinkovitosti rada Radne grupe bio bi pristup svim informacijama o radu Kaštijuna te sudjelovanje pojedinih stručnjaka prema potrebi iz Županije i Kaštijuna u radu Grupe u skladu s temom na dnevnom redu. Način rada Radne grupe - odbora uredio bi se poslovnikom.

Na kraju rasprave usvojeni su sljedeći zaključci:
- sastav i način biranja članova i članice radne grupe prema prvotnom prijedlogu Inicijativnog odbora
- rješenje mora sadržavati i definiran način pristupa informacijama
- odgovor Istarske županije najkasnije do 3. srpnja 2020.

#sastanak #žcgokaštijun #civilninadzor #kaštijun #inicijativniodbor #inicijativniodborzaosnivanjecivilnognadzoranadradomžcgokaštijun #istarskažupanija #odborzazaštituokolišaodrživostilokalnuzajednicu #poslovnik #radnagrupa #odbor