• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Posted by : Irena B.

14. 07. 2020.

Stanari Giardina: "Kada ćemo moći otvoriti prozore? Zbog buke nema spavanja!"

Prenosimo vam otvoreno pismo jednog stanara koji živi u centru Pule, točnije na Giardinima, i koji se žali na prekomjernu buku:

„Giardini su pulski Central park, a postali su privatna diskoteka barova i klubova. Stanari ne spavaju, a institucije "ne čuju i ne vide”.  Terase po pravilniku koji je donio Grad Pula: Odluka o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata u  članaku 9. (1) navodi da „terase koje se nalaze unutar stambenog okruženja ne smiju biti ozvučene, a razina buke u odnosu na najbližu stambenu jedinicu treba biti unutar granica dopuštenih vrijednosti određenih posebnim propisima”. Ovaj bi pravilnik trebao građanima jamčiti miran san, Grad i komunalne službe trebale bi kažnjavati prekršitelje i provoditi ovaj pravilnik koji ima temelje i u zakonu. Međutim, imamo super rješenje: prekršitelji vođeni privatnim interesima - zaradom, maltretiraju stanare centra grada i krše naša temeljna ljudska i građanska prava, a Grad je nemoćan jer ne postoji komunalac koji će u noćnim satima kazniti povlaštene pa za vas, gospodo, problem ni ne postoji. Molim nekakav odgovor.” G.M.

Možemo zaključiti da se svakog ljeta ponovo aktualizira problem prekomjerne buke kojom se krši  pravo na tiho uživanje doma. Zakon o zaštiti od buke vlasnici ugostiteljskih objekata krše učestalo, Sanitarna inspekcija uglavnom izbjegava nadzor noću, gradske uprave potiču svojim odlukama kršenje Zakona (npr. odlukom o radnom vremenu svih ugostiteljskih objekata i terasa do 3 ili 4 ujutro ili dopuštenjem za višednevne pa čak i višemjesečne "javne manifestacije" s dozvolom za emitiranje buke do 95 decibela do ranih jutarnjih sati). Opravdanje se nalazi u "potrebama turizma" mada, zbog zaštite gostiju, ni u jednom od turističkih naselja u privatnom vlasništvu nećete naići na buku na otvorenom poslije 23 ili 24 sata. Problem se pokušava relativizirati a građane terorizirane bukom proglasiti "nervoznima" ili "onima koje sve smeta". No, postoje načini da se kvalitetnim razglasom i inovativnim rješenjima pomire potrebe i građana koji žele mirno spavati i gostiju koji žele zabavu. Primjerice Grad Novalja naručio je od Odjela za akustiku Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu izradu tehničkog rješenja za projekt usmjerenog zvuka. Projektom je ustanovljeno gdje se nalazi epicentar zabave, odnosno gdje je u pojedinom klubu smještena pozornica i u odnosu na nju publika te je temeljem tih parametara određeno koliko glasna glazba može i treba biti da budu zadovoljni i gosti ugostiteljskih objekata i lokalno građanstvo. Osim toga koriste i inovativne alate za kontrolu i mjerenje buke tako da u svakom trenutku i građani i lokalna uprava i vlasnici ugostiteljskih objekata mogu pratiti razine buke. Nadamo se da ćemo u 21. stoljeću i mi naći neko civilizirano rješenje.