• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Dušica

22. 07. 2020.

Pregovori o civilnom nadzoru nad radom Kaštijuna s figom u džepu

Na Kaštijunu opet "gori". Neizdrživo neugodni mirisi s Kaštijuna svakim su danom sve češći i jačeg intenziteta unatoč smanjenom priljevu otpada i svim uvjeravanjima Istarske županije i uprave Kaštijuna da je situacija pod kontrolom i da "su svi nedostaci uklonjeni".

U veljači su vlasnici Kaštijuna - Istarska županija i Grad Pula na javnoj tribini prihvatili predloženi civilni nadzor nad radom tog postrojenja. Pod pristiskom javno izrečenog obećanja, a ne istinske želje, nevoljko su i sporo ušli u proces definiranja preduvjeta suradnje. Inicijativni odbor za formiranje civilnog nadzora nad radom Kaštijuna predložio je suradnju uz dva temeljna preduvjeta: da se osigura pristup svim informacijama na jednostavan i brz način, kao i način službenog razmatranja mišljenja i zaključaka Odbora za zaštitu okoliša, održivost i lokalnu zajednicu.

Županija nije na to pristala već je ponudila samo potpisivanje sporazuma o "mogućoj suradnji", te zanemarila zahtjev za pravom na pristup svim informacijama povezanima s radom ŽCGO (neovisno o tome što zainteresirana javnost ima pravo na te informacije putem zakonski osiguranog prava na pristup informacijama) i integracijom Odbora u strukture društva Kaštijun ili Istarske Županije.

Prijedlog Istarske županije predstavljen je na sastanku inicijative građana Čist zrak duga ljubav održanom 12. srpnja, na kojem su se složili da takvi uvjeti ne omogućavaju djelotvorni rad Odbora za zaštitu okoliša, održivost i lokalnu zajednicu i da se radi samo o alibiju za suradnju iza kojeg ne stoji iskrena želja.

Postavlja se pitanje zbog čega postoji strah od javnosti? Cilj inicijative za civilni nadzor je uspostavljenje suradnje stručnjaka iz civilnog sektora s upravom i vlasnicima Kaštijuna, uz usmjeravanje na znanstveni pristup u rješavanju problema, naročito onih koji su direktno vezani uz zdravlje građana. Očita nesposobnost uprave da emisije ŽCGO dovede u granice opisane studijom utjecaja na okoliš odnosno parametra koji su trebali biti ispoštovani već tijekom probnog rada, dokazuje da je suradnja i pomoć neovisnih stručnjaka prijeko potrebna.

S obzirom da se dijalog putem Odbora nije ni nakon 5 mjeseci uspostavio, a u međuvremenu se teror smradom i rizici za zdravlje nastavljaju, komunikaciju do osnivanja civilnog nadzora nastavljamo putem medija i pozivamo vlasnike Kaštijuna da:

- u što raćem roku omoguće osnivanje radne grupe za civilni nadzor kojoj će biti omogućen pristup svim informacijama i čija će mišljenja uprava Kaštijuna morati razmatrati;

- da pokrene postupak, poput Primorsko-goranske na posljednjoj sjednici Skupštine održanoj u srpnju, izrade studije rizika i utjecaja na zdravlje ŽCGO Kaštijun, koja će obuhvatiti analizu lebdećih čestica, kvaitete vode i tla te opasnosti za zdravlje stanovnika, tj. analizu kemijskog sastava sastavnica okoliša Kaštijuna.

Prema zakonu, izvor opasnosti po zdravlje mora se ukloniti ili se mora uzdržati od djelatnosti koja izaziva uzmemiravanje ili opasnost.

U prilogu se nalazi prijedlog načina suradnje Inicijativnog odora za formiranje civilnog nadzora nad radom Kaštijuna (Poslovnik o radu Odbora), kao i protuprijedlog Istarske županije.

#žcgokaštijun #civilninadzor #kaštijun #pravonapristupinformacijama #informacije #zainteresiranajavnost #građanskainicijativa #čistzrakdugaljubav #sastanak #inicijativniodbor #inicijativniodborzaosnivanjecivilnognadzoranadradomžcgokaštijun #istarskažupanija #odborzazaštituokolišaodrživostilokalnuzajednicu #primorskogoranskažupanija #studijarizikaiutjecajanazdravlje #zdravlje #analiza #poslovnik #radnagrupa #odbor

Prilozi