• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Ivan

28. 07. 2020.

Zahtjev za hitnim uzorkovanjem i analizom tla, voda i lebdećih čestica s Kaštijuna

Zelena Istra, kao članica Inicijativnog odbora za formiranje civilnog nadzora nad radom ŽCGO Kaštijun, poslala je 28. srpnja 2020. članovima Skupštine društva Kaštijun d.o.o - Fabriziu Radinu i Borisu Miletiću - izmijenjeni prijedlog Sporazuma o suradnji na pitanjima zaštite okoliša, održivosti i utjecaja ŽCGO Kaštijun na lokalnu zajednicu putem Radne grupe za zaštitu okoliša, održivost i lokalnu zajednicu (niže u prilogu teksta).

Nužno je da se navedeni sporazum usvoji u predloženom obliku jer jedino uvjet dostupnosti informacija i utvrđenih procedura razmatranja zaključaka Radne grupe njen rad može učiniti djelotvornim. Također, skrenuli smo pozornost da se uzme u obzir da se radi o predloženom volonterskom angažmanu stručnjaka za rad za javni interes - potencijalu koji bi, u lošoj situaciji u kojoj se nalaze u vezi s Kaštijunom, trebali iskoristiti.

S obzirom da će osnivanje Radne grupe izgleda potrajati, dostavili smo im tim putem i zahtjev da se hitno da nalog za obavljanje analiza sastavnica okoliša Kaštijuna i to unutar i izvan postojenja.

Službeni rezultati praćenja stanja okoliša Kaštijuna za 2019. godinu pokazali su opasne koncentracije teških metala u tlu u okolici Kaštijuna, na što nitko od mjerodavnih nije reagirao. Kao što je poznato, osim problema smrada iz centra Kaštijun, mještane u okolnim naseljima izuzetno brine povećana koncentracija lebdećih čestica u zraku, a čiju prisutnost prepoznaje mjerna postaja na samom Kaštijunu. Zahtijevamo, stoga, hitno provođenje analize uzroka zagađenja tla i voda u okolici Kaštijuna te analize kemijskih čimbenika u okolišu ŽCGO Kaštijun uz analizu lebdećih čestica unutar centra i u njegovom okolišu.

Tijekom veljače 2020. godine na zahtjev TD Ekoplus (upravitelja ŽCGO Marišćina) izrađena su ispitivanja kemijskih čimbenika u ŽCGO Marišćina od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Ispitivanja su se radila na 4 lokacije unutar ŽCGO Marišćina i to na odlagališnim plohama i postrojenju. Ispitivanja su pokazala da je situacija na Marišćini zdravstveno katastrofalna (izvještaj niže u prilogu) i da su, kako piše u zaključku dokumenta, "hitno potrebne dodatne mjere zaštite djelatnika kako bi se spriječilo daljnje trovanje istih". Analiza u zaključku donosi prijedlog ispitivanja lebdećih čestica na području centra. Osim toga, na 31. sjednici Skupštine Primorsko-goranske županije, održanoj 16. srpnja 2020., "jednoglasno je prihvaćen i zaključak da Ministarstvo zaštite okoliša osigura uvjete za zatvaranje CZGO Marišćina i pronađe alternativno rješenje za zbrinjavanje otpada".

S obzirom na djelatnost kojom se centar Kaštijun bavi, činjenicom da se u komunalnom otpadu koji pristiže na Kaštijun nalazi i otpad koji je štetan za zdravlje ljudi te istoj tehnologiji koja se provodi kao u centru Marišćina, apeliramo i zahtijevamo da se u centru kao i njegovoj okolici provedu odgovarajuće analize kojima će se detektirati kemijski sastav predmetnih plinova i čestica.

Zamolili smo gore navedene članove Skupštine Kaštijuna da se opisane analize izvrše u što kraćem roku zbog zaštite zdravlja djelatnika i stanovnika u okruženju Kaštijuna. Također smo zahtijevali da prilikom uzorkovanja bude prisutan i netko iz Inicijativnog odbora za formiranje civilnog nadzora nad radom ŽCGO Kaštijun, ako se u međuvremenu ne formira Radna grupa za zaštitu okoliša, održivost i lokalnu zajednicu.

Do formiranja Radne grupe komunikacija će se nastaviti putem medija.

 

 

 

Na znanje:
- mediji u Istarskoj županiji
- Valerio Drandić, Istarska županija
- Mirko Radolović,  Istarska županija, Upravni odjel za održivi ravoj, službenik koji privremeno obavlja poslove pročelnika
- Vesna Dukić, predsjednica Uprave Kaštijuna d.o.o.

Prilozi