• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Dušica

14. 08. 2020.

Prijava dodijavanja smradom i prekoračenja razine onečišćujućih tvari u zraku Centra za gospodarenje otpadom Kaštijun

Zelena Istra je danas poslala prijavu Inspekciji zaštite okoliša na temelju konstantnog smrada i učestalih prekoračenja razine onečišćujućih tvari u zraku od strane ŽCGO Kaštijun. Tekst prijave prenosimo u cijelosti:

 


Temeljem Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 117/2012) i rezultata iskazanih na Postaji AMP Kaštijun, učestalo se, a naročito intenzivno u srpnju i kolovozu, događaju satna prekoračenja graničnih vrijednosti za PM 2,5 i PM 10. Isto tako, dodijavanje smradom i neugodni mirisi prisutni su cijeli protekli period ljeta koji se šire na obližnja naselja Pomer, Vinkuran, Banjole, Pješčana Uvala, Valdebek i Medulin. Stanovnici tih naselja osim na neugodne mirise, žale se i na pečenje u grlu i očima.

Na stranicama tvrtke Kaštijun d.o.o. objavljena su mjerenja kvalitete tla na udaljenosti od 1000 i na udaljenosti 500 metara od ograde ŽCGO Kaštijun. Uzorkovanje je izvršeno od strane tvrtke Hidro.Lab d.o.o. 22.11.2019. godine i vrijednosti žive, olova, kadmija i cinka su znatno povećane u odnosu na najviše dopuštene vrijednosti prema Pravilniku o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja.

S obzirom da je Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku propisano da u kalendarskoj godini 24 satne vrijednosti ne smiju biti prekoračene više od 35 puta za PM10, a za PM 2,5 uopće nema ograničenja u broju prekoračenja, statistički ŽCGO nije prekoračio zadane parametre. Poznavajući štetu koje lebdeće čestice uzrokuju na zdravlje ljudi i kako se satna prekoračenja učestalo događaju tražimo da obavite izvid i da sukladno Uredbi (Članak 7. stavak. 4) naložite tvrtki ŽCGO Kaštijun određivanje kemijskog sastava PM 2,5 kako je propisano u Prilogu 4. Uredbe, kao i da zabranite rad postrojenja zbog smrada koji ometa normalan život građana i dokida njihovo pravo na čisti zrak, sve dok postrojenje ne prestane sa štetnim utjecajem na ljude kako je propisano Zakonom o zaštiti zraka.

Prilozi