• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Dusica R.

24. 09. 2020.

Ministarstvo netransparentnosti - slučaj luke Karigador

Povjerenik za informiranje osporio rješenje MZOE koje je Zelenoj Istri odbilo dati informaciju

Slučaj planirane izgradnje dvije luke otvorene za javni promet u malenoj uvali Dajla-Karigador, koja je između ostalog i područje Natura 2000 – najvrjednije područje prirode, opterećen je netransparentnošću, brojim nepravilnostima i velikim protivljenjem javnosti, o čemu smo već puno puta obavještavali javnost.
Ministarstvo zaštite okoliša, koje nikada nije opravdalo to ime, u postupcima procjene utjecaja na okoliš općenito ne shvaća ulogu javnosti i njena prava, već često krši zakone koji javnosti garantiraju pravo na informacije i sudjelovanje u tim postupcima. U posljednje je vrijeme sve veći broj rješenja i presuda u korist okolišnih udruga koje su osporavale upravo protuzakonite ili neargumentirane odluke tijela uprave.

Posljednji takav slučaj odnosi se na Rješenje Povjerenika za informiranje povodom žalbe Zelene Istre protiv Ministarstva zaštite okoliša i energetike kojim je odbijeno pravo Zelene Istre na uvid u zapisnik sa sjednice savjetodavnog stručnog povjerenstva u postupku PUO za luku Karigador. MZOE je odbilo dati zapisnik uz obrazloženje da se radi o poslovnoj tajni (u javnom postupku PUO!). Povjerenik navodi da se nikako ne može raditi o poslovnoj tajni kao i da imena i prezimena članova povjerenstva i njihova stručna sprema ne predstavljaju zaštićeni osobni podatak. Povjerenik je naložio Ministarstvu (danas Min. gospodarstva i održivog razvoja) da Zelenoj Istri dostavi traženi zapisnik u roku od 8 dana od pravomoćnosti Rješenja (Rješenje nosi datum 28.8.2020., a udruzi je uručeno danas). Navedeno Rješenje dostavljamo u prilogu.

Skrivanje informacija  i ignoriranje stavova javnosti u postupcima procjene utjecaja na okoliš omogućava pogodovanje i korupciju i ne postiže zaštitu prirode, okoliša i zdravlja. Može se reći da su problemi u okolišu nekog zahvata proporcionalni mjeri u kojoj se tijekom postupka PUO ignoriralo mišljenje zainteresirane javnosti (npr. slučaj Kaštijun u kojem je javnost predvidjela baš sve probleme koji se danas manifestiraju). Postupak PUO trebao bi poslužiti da se zahvat uskladi s potrebama zaštite ljudi i njihova okoliša.
 
Od MZOE smo tražili zapisnik s druge sjednice povjerenstva u postupku PUO kako bismo stekli uvid o stavovima njenih članica/ova o studiji utjecaja na okoliš koju držimo nevjerodostojnom. Naročito zbog toga što se u istoj maloj uvali Dajla/Karigador planira više zahvata: izgradnja Luke otvorene za javni promet lokalnog značaja ''Dajla-Belveder'' u okviru Prostornog plana Grada Novigrada, te izgradnja Luke otvorene za javni promet lokalnog značaja i luke posebne namjene - sportske luke Karigador u okviru Prostornog plana općine Brtonigla, koji nisu usklađeni međusobno niti s Prostornim planom Istarske Županije i zakonom. Iako su prostorno u nadležnosti dvije jedinice lokalne samouprave, faktički tvore jedan zahvat na istom području - uvali Dajla/Karigador s 315 vezova, te je njihovim planiranjem izbjegnuta primjena čl. 61. Zakona o prostornom planiranju NN 153/13, 65/17 koji nalaže da prostorni planovi istih razina moraju biti usklađeni s tim Zakonom, međusobno usklađeni i u skladu sa Prostornim planom Istarske županije. Prostornim planom Istarske županije predviđena je samo luka otvorena za javni promet lokalnog značaja do 200 vezova, a ne luka državnog značaja. Obje će planirane luke zajedno imati 315 vezova, što ih  u stvari čini jednom lukom državnog značaja, o čemu se  očitovao i  Zavod za prostorno uređenje Istarske županije.

Postupak PUO za luku nije zbog COVID-a još uvijek dovršen. Zainteresirana javnost dostavila je za javnog savjetovanja svoje primjedbe te se rješenje o (ne)prihvatljivosti zahvata očekuje uskoro.

MZOE nam je odbijanjem dostavljanja zapisnika onemogućilo da informacije iz toga dokumenta koristimo tijekom javne rasprave i pisanja primjedbi, tako da nije neopravdano sumnjati da je upravo to bio razlog odbijanja davanja informacija.