• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Irena B.

19. 11. 2020.

Poziv za sudjelovanje u radnoj grupi u sklopu kampanje "Vrati vrt u grad"

Nedavno je Grupa za urbane vrtove Zelene Istre pokrenula javnu kampanju pod sloganom “Vrati vrt u grad” u sklopu projekta “Vrt(AKT)tivizam". Nakon što se u okviru kampanje održala tribina i radionica na kojoj su predstavljene dobre prakse iz Rijeke i Varaždina te različiti modeli društvenih i urbanih vrtova –pozivamo zainteresirane građane da se priključe radnoj grupi za kreiranje prijedloga odluke o provođenju projekta urbanih vrtova i prvog društvenog vrta u Puli naime, Grad Pula je najavio pokretanje natječaja za urbane vrtove i društveni vrt, što daje priliku za dijalog i uključivanje građana.

Prvi online sastanak održat će se u srijedu 25.11.2020. u 17:30 putem ZOOM aplikacije. Zainteresirani građani se trebaju prijaviti putem formulara koji se nalazi na linku: shorturl.at/xGJY0

Sudjelovanjem u radnoj grupi građani se uključuju u kreiranje prijedloga odluke o provedbi projekta urbanih vrtova i prvog društvenog vrta u Puli te će sudjelovati u zagovaranju za njezino usvajanje. Ukupno su planirana tri sastanka radne grupe. Sastanke vodi Zelena Istra, a osim građana i članova Grupe za urbane vrtove sudjeluju i predstavnici Društva osoba s tjelesnim invaliditetom, Škole za odgoj i obrazovanje, Udruge autizam Istra, Studentske udruge Pula i Gimnazije Pula.

Izrada ovog priopćenja omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova. Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost udruge “Zelena Istra“ i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.

Projekt „Vrt(AKT)ivizam” je podržan sa € 4.746 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.
#ahaprojekti #acfhrvatska #urbanivrtovi #urbangardens #grupazaurbanevrtove #zelenaistra

Fotografije

Prilozi