• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Irena B.

23. 12. 2020.

Pionirski pothvat uključivanja građana u donošenje odluka - primjer planiranja urbanih vrtova u Puli

Jučer je radna grupa sastavljena od 15-ak građana/ki Pule, predstavnika/ca pulskih udruga i škola predala Gradu Puli prijedloge odluka o provedbi projekta urbanih vrtova i prvog društvenog vrta na pulskoj Gregovici. Prijedlozi su nastali tijekom jedinstvenog sudioničkog procesa od 25. studenog naovamo, odnosno tri online sastanka na kojima se raspravljalo o svim kriterijima i odlučivalo o njihovom uvrštavanju u tekst prijedloga. Proces je okviru kampanje “Vrati vrt u grad” i projekta “Vrt(AKT)ivizam” pokrenula Grupa za urbane vrtove Zelene Istre, nadovezujući se time na zaključke nedavno održane tribine i radionice na kojoj su predstavljene dobre prakse iz Rijeke i Varaždina te različiti modeli društvenih i urbanih vrtova. Na ovaj su način po prvi put u Puli prijedlozi gradskih odluka kreirani “odozdo prema gore”!

Na temelju doprinosa iznesenih na sastancima radne grupe Zelena Istra uobličila je prijedlog teksta obje odluke, usuglasila ga s članovima/icama radne grupe:te ih dostavila na razmatranje Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Grada Pule koji radi na projektu urbanog i društvenog vrta. Održan je i online sastanak s Loris Mošnja, voditeljicom Odsjeka za zaštitu okoliša, na kojem su predstavnice Zelene Istre opisale rad grupe, predstavile najvažnije značajke obje odluke te se založile za njihovo usvajanje. Prijedlozi su dostavljeni i gradonačelniku Grada Pule Borisu Miletiću te svim članovima/icama Tima za prilagodbu klimatskim promjenama Grada Pule, budući da su urbani vrtovi važan segment zelene (jestive) gradske infrastrukture koji uvelike doprinosi rješavanju problema klimatskih promjena.

Odlukom za korištenje vrtnih parcela u sklopu Urbanih vrtova Grada Pule na Gregovici predlaže se organski/ekološki/biološki način sadnje biljne hrane (povrće i voće), začinskog i ljekovitog bilja i cvijeća na stotinu parcela od 50 četvornih metara, vrijeme korištenja parcela od dvije godine s mogućnošću produljenja te naknada od jedne kune po četvornom metru za korištenje zemlje. Vezano za vodu, predlaže se da svaki korisnik plaća godišnji paušal od 130 kuna te da Grad Pula subvencionira 50% troška potrošnje vode svih korisnika parcela do ukupno 1640 kubnih metara godišnje, odnosno iznosa od 26.240,00 kuna godišnje te da se eventualni trošak potrošnje iznad 1640 kubnih metara ravnomjerno raspodijeli na sve korisnike vrtnih parcela. Pravo podnošenja zahtjeva za korištenje vrtne parcele imala bi osoba s prebivalištem ili boravištem na području Grada Pule koja nema u vlasništvu, suvlasništvu, zakupu, niti ima pravo korištenja drugog obradivog, odnosno poljoprivrednog zemljišta na području k.o. Pula. Vrtnu parcelu, mogu, osim korisnika koji je podnio zahtjev i članova zajedničkog kućanstva, koristiti susjedi, rođaci ili prijatelji korisnika. Prijedlogom su predviđeni kriteriji za utvrđivanje liste za dodjelu vrtnih parcela prema kojima bi podnositelji zahtjeva bodove osvajali na osnovu mjesečnih primanja po članu kućanstva, broja članova zajedničkog kućanstva, statusa umirovljenika, statusa osobe s invaliditetom/teškoćama u razvoju, prebivanja u stambenoj zgradi te statusa mlađe punoljetne osobe koja je nekoć bila štićenik/ca dječjeg doma, odnosno odrastala u udomiteljskoj obitelji.

Prijedlogom odluke za društveni vrt predlaže se promicanje i stjecanje znanja i vještina za  ekološki/biološki/organski uzgoj bilja, društvene integracije ranjivih i marginaliziranih skupina te zdravog načina života i zdravlja svih građana/ki Pule. Društveni vrt predviđen je za realizaciju aktivnosti koje doprinose općem dobru i boljitku pulske društvene zajednice u cjelini. Za upravitelja vrta može se prijaviti udruga, mreža/savez udruga, odnosno javna ustanova osnovana od strane Grada Pule ili Istarske županije, u partnerstvu ili samostalno, s time da partnerstvo prijaviteljima donosi dodatne bodove. Pravne osobe koje se kandidiraju za upravitelja svojoj prijavi prilažu dvogodišnji program aktivnosti. Upravitelji su dužni osiguravati sredstva za provođenje programa prijavom na javne natječaje te putem donacija građana i kampanja. Predlaže se da sredstva za potrebe zalijevanja društvenog vrta osigura Grad Pula te da se odabranom upravitelju, koji je dužan u roku od dva mjeseca provesti prve aktivnosti u društvenom vrtu, ne naplaćuje korištenje zemlje.

Iako se u današnje vrijeme vrlo često koriste pojmovi kao što je "sudjelovanje javnosti" i "uključivanje građana/ki" istinski participativni procesi su u Hrvatskoj vrlo rijetki. Njihova važnost očituje se u tome što omogućuju angažman građana i civilnog društva na pitanjima od vitalnog značaja za njih same te doprinose otvorenosti te kvaliteti i provedbi odluka uprave na lokalnoj razini.

Građani/ke, predstavnici/e civilnog društva i javnih ustanova iz Pule svojim su angažmanom po pitanju urbanih vrtova i društvenog vrta još jednom pokazali da su spremni aktivno se uključiti u zagovaranje održivog razvoja Pule. Posvetili su svoje vrijeme i iskustvo u ovom sudioničkom procesu kreiranja prijedloga gradske odluke - što je na lokalnoj razini pionirski pokušaj. Nadamo se da će Grad Pula prepoznati značaj ovakvog načina sudjelovanja građana, razmotriti njihove prijedloge i uvrstiti ih u svoje odluke o pokretanju urbanog i društvenog vrta u Puli koje bi uskoro trebale biti objavljene.


Projekt „Vrt(AKT)tivizam“ je podržan sa € 4.746 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova. Ovaj sadržaj omogućen je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova. Sadržaj na internet stranici isključiva je odgovornost udruge „Zelena Istra“ i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.

Prilozi