• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Dunja

19. 02. 2021.

Analiza tla i vode pokazala - na Gregovici, Vidikovcu i Ferijalnom tlo je pogodno za poljoprivredu, no podzemne vode nisu pogodne za zalijevanje

U okviru projekta “Vrt(AKT)ivizam” predstavnici/e Grupe za urbane vrtove Zelene Istre obavili su terensku posjetu budućoj lokaciji projekta urbanih vrtova i društvenog vrta na Gregovici te još dvjema lokacijama u Puli - Ferijalnom i Vidikovcu (podno šumice Drenovica, prema zoni OŠ Vidikovac). Lokaciju na Gregovici je za projekt urbanih i prvog društvenog vrta odabrao sam Grad Pula, kako je to potvrđeno na tribini koja se u okviru kampanje “Vrati vrt u grad” održala u Circolu početkom studenog 2020. U zonama Ferijalnog i Vidikovca već tradicionalno postoje urbani vrtovi te stoga Grupa za urbane vrtove predlaže da ostanu lokacije namijenjene urbanim vrtovima, odnosno postanu lokacijama budućih pulskih društvenih vrtova.

Na svim lokacijama uzeti su uzorci tla, dok su na dvjema lokacijama uzeti i uzorci vode iz obližnjih bunara te su poslani na analizu u jednu privatnu tvrtku, odnosno Zavod za javno zdravstvo Istarske županije.

Osnovna kemijska analiza tla pokazala je da je tlo na sve tri lokacije pogodno za poljoprivredu - dobre su razine opskrbljenosti ukupnim dušikom, nije potrebna korekcija pH vrijednosti tla te spadaju u umjereno/osrednje humusna tla i dosta humusna tla. Sva su tri uzorka bogato, odnosno vrlo bogato opskrbljena lako pristupačnim fosforom i kalijem.

S obzirom na iskustva iz drugih dijelova Hrvatske, gdje se za zalijevanje urbanih vrtova koriste podzemne vode, razmatrana je kvaliteta podzemnih voda na Gregovici i Vidikovcu. Izvješće o ispitivanju Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije pokazalo je da oba uzorka nisu pogodna za ljudsku potrošnju, iz čega se može zaključiti da nisu pogodna niti za zalijevanje. Naime, propisane vrijednosti koliformnih bakterija, enterokoka i Escherichia coli koje obitavaju u probavnim sustavima sisavaca ukazuju na fekalno zagađenje. U uzorcima su višestruko premašene i propisane vrijednosti ukupnih bakterija. U uzorku s lokacije Vidikovac premašene su i dozvoljene vrijednosti za nitrate koji u podzemne vode mogu doprijeti, poput bakterija, iz tla, zbog uporabe poljoprivrednih gnojiva, ali i polupropusnih septičkih jama. Rezultati analize uzoraka vode obično budu poput ovih kada su uzeti s područja na kojima postoje problemi sa septičkim jamama, odnosno na kojima brojna kućanstva nisu spojena na sustav javne kanalizacije ili kada su uzeti iz bušotina u blizini farmi, pojasnili su iz Zavoda.


Izrada ovog sadržaja omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova. Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost udruge “Zelena Istra“ i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.

Projekt „Vrt(AKT)ivizam” je podržan sa € 4.746 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.

Fotografije

Prilozi