• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Dunja

26. 02. 2021.

Na treningu Zelene Istre predstavljene metode usmjerene na promjenu potrošačkih navika mladih i smanjenje nastanka otpada

U okviru projekta "Alati za učenje - alati za održivi razvoj" Zelena Istra je 16.-18. veljače organizirala "trening za trenere" namijenjen osobama koje rade s mladima iz partnerskih organizacija slovenskog Inštituta za politike prostora (IPoP) i talijanske Legambiente Lombardia. Na virtualnom treningu predstavljena je dobra praksa Zelene Istre u području edukacije mladih o otpadu, jednom od gorućih okolišnih problema današnjice. Sudionici treninga pobliže su upoznali metode, odnosno alate za praktičan rad s mladima kojima se doprinosi pozitivnim promjenama u ponašanju mladih, njihovih potrošačkih navika, kao i smanjenju nastanka otpada - organizaciju sajma razmjene, demonstraciju kuhanja s ostacima hrane te izradu tzv. give-boxa, odnosno kutije za dijeljenje.

Na početku treninga pokrenut je i Youthpass proces. Sudionici su saznali više o Youthpass potvrdi - europskom alatu za priznavanje i vrednovanje neformalnog učenja koji doprinosi osvještavanju procesa učenja kroz samorefleksiju o naučenom te stečenim vještinama, znanjima i stavovima, odnosno kompetencijama. Prezentiran je i europski okvir ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje te su sudionicima pruženi digitalni dnevnici učenja kako bi se olakšao proces samorefleksije.

Iako je trening održan primjenom digitalnih alata za komunikaciju, bilo je i prilika za praktičan rad vezan uz teme treninga - svi su sudionici princip ponovne uporabe otpada, koji je jedan od ključnih ciljeva održivog gospodarenja otpadom u praksi spoznali kroz izradu vlastite torbu za kupovinu od stare majice. Kako bi bili što bolje pripremljeni za svoj budući rad s mladima i primjenu alata za neformalno učenje koje Zelena Istra već tradicionalno koristi, predstavnici Legambientea i IPoP-a su tijekom treninga riješili i praktične zadatke - osmislili su organizaciju sajma razmjene, izradu i postavljanje give-boxa u svojim lokalnim zajednicama te su prikupili recepte koji se u Italiji i Sloveniji tradicionalno spravljaju kako hrana ne bi postala otpad.

"Treninzi za trenere" u okviru projekta "Alati za učenje - alati za održivi razvoj" usmjereni su osnaživanju partnerskih organizacija i njihovog osoblja za inovativan rad s mladima po pitanju tema vezanih za održiv razvoj, zaštitu okoliša i klimatske promjene. Osmišljeni su kao prilike za razmjenu dobrih praksi, zelenih vještina i metoda, odnosno alata za neformalno učenje koje u radu s mladima primjenjuju tri organizacije. Nakon treninga svaka će organizacija inovirati svoju već postojeću "zelenu ekspertizu" preuzimanjem metoda partnera te potom izraditi inovativne programe radionica za kvalitetniji, moderan i atraktivan rad s mladima, u skladu s očekivanjima mladih.

Ukupno je planirano održavanje tri treninga, dok će nakon njih biti organizirane tri radionice za 30 mladih volontera, na kojima će partneri testirati preuzete inovativne alate za neformalno učenje u vlastitim lokalnim zajednicama, ali i osnažiti mlade da djeluju kao pokretači promjena za bolji okoliš i održivi razvoj. Bit će izrađen i priručnik za moderno, na kompetencije usmjereno podučavanje nastavnika o održivom razvoju. Priručnik će uključivati opis inovativnih alata za neformalno učenje te metode vrednovanja ishoda učenja za svaki od alata te će, kao takav, biti koristan alat i za osobe koje rade s mladima u okviru organizacija civilnog društva. Priručnik će biti izdan na hrvatskom, talijanskom, slovenskom i engleskom jeziku i tiskan u 200 primjeraka na svakome od nacionalnih jezika partnera.

Projekt je sufinanciran sredstvima programa Europske unije Erasmus+, a traje do 30. travnja 2022.


Ova objava izražava isključivo stajalište njenih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

Prilozi