• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Irena B.

18. 03. 2021.

Online konferencija "Održivo gospodarenje otpadom - prilike i izazovi"

Udruga Zelena Istra poziva predstavnike komunalnih poduzeća te predstavnike jedinica lokalne uprave  koji rade u području komunalnog reda kao i ostale zainteresirane građane na online konferenciju "Održivo gospodarenje otpadom-prilike i izazovi" koja će se održati 30. ožujka od 10 do 13 h putem online platforme Zoom.

Potaknuti brojnim izazovima s kojima se susreću jedinice lokalne samouprave i komunalna poduzeća na konferenciji ćemo predstaviti primjere dobre prakse koji, osim prikupljanja otpada, imaju zaokružen sustav održivog gospodarenja otpadom te istaknuti prednosti takvog sustava. Naime, izgradnja sustava prikupljanja otpada kao javne usluge bez sortirnica, kompostana, centara za ponovnu oporabu i bez barem primarne obrade zelenog i glomaznog otpada, rezultira visokim troškovima i posljedično, visokom cijenom za javnu uslugu. Primjeri dobre prakse u Križevcima, Krku, Prelogu i Koprivnici putokaz su ostalim komunalnim društvima u kojem smjeru treba graditi sustav koji će biti okolišno prihvatljiv i koji će potaknuti otvaranje zelenih radnih mjesta. Drugi dio konferencije bit će posvećen temi komunalnog nereda i nekontroliranog odbacivanja komunalnog otpada u okoliš.

Program:

10:00 -10:20 Uvodna riječ moderatora

Koviljka Aškić, univ.spec.dipl.ing, Eko-Adria d.o.o.


10:20 -11:00 „Otpad kao generator komunalnog nereda - kako spriječiti, a kako liječiti”

Sonja Polonijo, dipl.oecc., savjetnica u Eko Murvica d.o.o. predstavnica Udruge gradova

Nekontrolirano odbacivanje vlastitog komunalnog otpada veliki je estetski, zdravstveni i financijski problem u većini gradova i općina. Problem je osobito težak u turističkim sredinama s velikim oscilacijama stanovništva tijekom godine. Razvoj održivog sustava gospodarenja otpadom podrazumijeva disciplinu svih dionika sustava. Izlaganje uspoređuje mjere za postizanje i održavanje prihvatljivog nivoa komunalnog reda koje gradovi, općine i komunalna društva danas mogu poduzimati s mjerama po novom Zakonu o gospodarenju otpadom koji je u postupku donošenja.


11:00- 11:20 Pauza za kavu


11:20- 12:15 Primjer dobre prakse iz Križevaca - sortirnica, kompostana te sustav grijanja na biomasu

Dijana Mijač Dretar,dipl.ing.bio. voditeljica sustava kvalitete i zaštite okoliša, Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci
Odvojenim prikupljanjem na kućnom pragu te uporabom biomase kao obnovljivog izvora energije u svrhu proizvodnje toplinske energije zaokružen je sustav gospodarenja otpadom u Gradu Križevcima. Sortirnica otpada, u kojoj se sortira sav otpad prikupljen na kućnom pragu, kao i upravna zgrada Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci grije se biomasom (granje, drvo) sakupljenom od korisnika usluge putem organiziranih akcija na području grada Križevaca.


12:15- 12:45 – pitanja, prijedlozi, rasprava

Molimo vas da svoju prijavu potvrdite putem prijavnog obrasca. Sudjelovanje na konferenciji je besplatno. Konferencija će se pratiti putem ZOOM aplikacije.

Prijavni obrazac nalazi se na sljedećoj poveznici:


Konferencija “Održivo gospodarenje otpadom - prilike i izazovi” provodi se u sklopu projekta “Zeleni telefon-zaštitom okoliša do zaštite zdravlja - prioritet OTPAD” koji je sufinanciran od strane Istarske županije.