• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Irena B.

13. 10. 2021.

U sklopu projekta Metar do bolje klime u Zadru održana brojna predavanja i okrugli stol na temu energetskog siromaštva

Okrugli stol na temu energetskog siromaštva u Zadarskoj županiji, održan 27. rujna 2021. godine, u Hotelu Kolovare u Zadru okupio je stručnjake iz gradskog društva Crvenog Križa (Nikolina Kučina), Zadarske regionalne agencije Zadra Nova (Ive Surić) i Društva za oblikovanje održivog razvoja (Anamari Majdandžić, Miljenka Kuhar i Anja Vulinec). Cilj okruglog stola je bio povezati stručnjake koji rade na različitim projektima (Metar do bolje klime, Empowermed, Powerpoor i Enpor) te da se ukaže na zajedničke izazove i moguća rješenja. Rasprava je, prije svega, bila usredotočena na izazove s kojima se lokalni partneri susreću u radu s korisnicima te na potencijale uključivanja zajednice u rješavanje izazova energetskog siromaštva.


Sugovornici iz Zadarske županije su upozorili da Županija nema na raspolaganju dovoljno svojih sredstava za pružanje pomoći onima koja je ona najpotrebnija, da u prikupljanju sredstva uvelike ovisi o projektnim sredstvima i o državnom proračunu. Problem s nedostatnim sredstvima i neredovitim pristupom projektnim sredstvima se posebno očituje u području energetske učinkovitosti – na području Županije veliki dio stambenog fonda bi trebalo obnoviti, što bi dovelo do povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja stope energetskog siromaštva. Osim neredovitih otvaranja poziva, problem niske razine energetske obnove stvaraju i neriješeni imovinsko-pravni odnosi i odgađanje potpune obnove zgrada te prenošenje problema na buduće generacije. Ujedno, nisko povjerenje građana u programe pomoći, odnosno činjenica da dio građana nije dovoljno informiran o različitim programima pomoći, dovodi do odbijanja sudjelovanja u programima.


Rasprava tijekom okruglog stola je pokazala da je problem niske energetske učinkovitosti i visoke stope energetskog siromaštva, te visoke stope osobnog siromaštva puno dublji i ne samo da negativno utječe na pojedince već i na cijele zajednice. Stoga je jedan od zaključaka da je potrebno uložiti više truda u radu s lokalnim zajednicama i istaknutim pojedincima koji mogu načelom „iznutra prema van“ utjecati na promjene u svojim zajednicama. Jedino u suradnji sa zajednicom su moguća cjelovita rješenja koja će pridonijeti ne samo obnovi stambenog fonda već i povećanju uključenosti i integracije pojedinaca koji se uslijed vlastite borbe s ekonomskim i energetskim siromaštvom često nalaze na marginama društva.


Osim okruglog stola održano je i niz predavanja u okviru projekta „METAR do bolje klime“. Željka Jurlina (Eko Zadar) predstavila je rad udruge “Eko-Zadar” te podatke o lokalnim dionicima na zadarskom području koji su prikupljeni preko upitnika provedenog u prvom kvartalu 2021. godine. Interes za sudjelovanje u tematskoj mreži povezanoj s klimatskim promjenama iskazale su Zadarska županija, 4 jedinice lokalne samouprave s područja Zadarske županije, 6 javnih institucija i 6 organizacija civilnog društva s područja Zadarske županije.
Zatim je održano predavanje o anketnom istraživanju ISSP Okoliš IV (2021): stavovi o okolišu, klimatskim promjenama i energetskom siromaštvu u Republici Hrvatskoj. Predavanje je održao Tomislav Cik (DOOR/IDIZ).
Treće predavanje je održao dr. Brannon Andersen sa Sveučilišta Furman, trenutačno gostujući profesor na Sveučilištu u Rijeci, na temu: „We cannot build our way out of climate change: the problem of sustainable infrastructure“.
Sergio Tirado Herrero, znanstveni suradnik Instituta za znanost i tehnologiju okoliša (ICTA-UAB) na Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) održao je predavanje o indikatorima energetskog siromaštva s primjerom Španjolske.
Posljednje predavanje je održao Ninoslav Holjevac s FER-a s fokusom na znanstveno istraživanje “Adaptacija na klimatske promjene – AHP metoda“.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Nositelj projekta METAR  je DOOR, a u provedbi su mu se kao partneri pridružili Eko-Zadar, BED Brodsko ekološko društvo, Zelena akcija / FoE Croatia, Forum za slobodu odgoja, IPE - Institut za političku ekologiju, Terra Hub Croatia, Fakultet Elektrotehnike i Računarstva, Zagreb, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Grad Zagreb te Udruga Zelena Istra

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Društva za oblikovanje održivog razvoja, odnosno partnerske organizacije na projektu METAR Zelene istre.