• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Nina Brnić

16. 12. 2021.

Europski zakon o zdravlju tla - hitan apel ministru Ćoriću

Nadolazeće će razdoblje biti ključno za europske politike zaštite tla. Posljednjih se nekoliko mjeseci na europskoj razini pokrenula priča o nužnosti zaštite tla putem jedinstvenog i za sve obavezujućeg zakona o zaštiti tla. Uz podršku još 15 udruga za zaštitu okoliša Zelena Istra je uputila hitan apel ministru gospodarstva i održivog razvoja da se osigura uključivanje naše vlade u proces izgradnje Eurospkog zakona o zdravlju tla.

Zdravo tlo ima središnju ulogu u prirodnom kapitalu na koji se naša država oslanja kako bi osigurala dobrobit zajednice te zaštitila prirodu i krajolik koje smo dobili u nasljeđe. Briga o tlu, njegovoj plodnosti i zdravlju oduvijek je bila odgovornost naše zajednice. Međutim, tlo trpi i posljedice učinka zajedničkih odluka, počevši od odluka koje se odnose na Zajedničku poljoprivrednu politiku EU i, u posljednje vrijeme, na politike obnovljivih izvora energije i biogospodarstva.

Tijekom posljednjih desetljeća povećali smo svoje zahtjeve prema tlu: od (sigurnog) temelja za razvoj naselja i infrastrukture, preko resursa koji omogućava rastuću proizvodnju hrane, drvne građe i sirovina, do komponente okoliša koja služi za odlaganje otpadnih tvari i materijala. Kao posljedica toga, degradacija i gubitak zdravlja tla problem je koji je rasprostranjen kako u našoj zemlji, tako i na cijelom europskom teritoriju, iako s različitim značajkama: stručna skupina Misije za zdravlje tla i hranu i Europske agencije za okoliš izjavili su da 60% do 70% obradivih tla EU-a nije zdravo. Procjenjuje se da troškovi povezani s degradacijom tla na području EU-a iznose 50 milijardi eura godišnje.

Države članice i Europska unija dužne su se zajedno suočiti s izazovom "zdravo tlo do 2030.", što je dio obaveza iz Europskog zelenog plana, kao i ciljeva održivog razvoja UN-ove Agende 2030. Promjena trenutačnih trendova degradacije tla mora biti apsolutni prioritet kako bi se očuvale ključne usluge koje nam zdravo tlo pruža: skladištenje ugljika, apsorpcija i regulacija vode, pročišćavanje tvari, recikliranje elemenata ključnih za život, jamstvo za proizvodnju i zdravstvenu ispravnost hrane te poboljšanje otpornosti na učinke klimatskih promjena.

Budući da je degradacija tla prijetnja za cijelu Europsku uniju, zdravlje tla zahtijeva provedbu okvira zajedničkih, usklađenih standarda na europskoj razini, uključujući definiranje jednakih uvjeta za rješavanje potrebnih ulaganja i programa obnove.

Nadamo se da će i naša zemlja pozitivno doprinijeti raspravi o novom zakonu, koja će započeti uskoro u okviru Vijeća za okoliš. Kao prvi doprinos raspravi priložili smo Službeno stajalište europskih organizacija za zaštitu okoliša podneseno Komisiji u travnju na javnom savjetovanju o novoj strategiji EU za zaštitu tla. U Stajalištu su iznesena očekivanja koja dijele mnoge europske udruge za zaštitu okoliša u pogledu Strategije zaštite tla.

Organizacije koje su podržale apel:

Udruga Zelena Istra

Brodsko ekološko društvo – BED

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja

Eko Pan

Ekološka udruga Krka Knin

Hrvatska permakultura

Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode

Permakultura Dalmacija

Udruga Eko – Zadar

Udruga Gredica

Udruga Tatavaka

Udruga za održivi razvoj Hrvatske

Udruga za prirodu, okoliš i održiv razvoj Sunce

ZMAG – Zelena mreža aktivističkih grupa

Zelena akcija

WWF Adria