• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Dunja

13. 05. 2022.

Ugostitelji bi trebali svojim klijentima omogućiti besplatnu vodu iz slavine, a jedinice lokalne samouprave postaviti i održavati javne česme!

Zelena Istra je kao članica Platforme za borbu protiv zagađenja jednokratnom plastikom u Hrvatskoj podnijela komentar u sklopu javnog savjetovanja na Nacrt prijedloga Zakona o vodi za ljudsku potrošnju. Naglasila je kako bi pitka voda iz slavine trebala biti besplatno dostupna u ugostiteljskim objektima na zahtjev potrošača, odnosno gosta objekta. Voda u boci je tisuću puta skuplja od one iz vodovoda, a kvaliteta joj je često manja.

Naime, Direktiva (EU) 2020/2184 o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju poziva države članice da: „Radi promicanja upotrebe vode iz slavine namijenjene za ljudsku potrošnju države članice osiguravaju postavljanje vanjske i unutarnje opreme u javnim prostorima, ako je to tehnički izvedivo, na način koji je razmjeran potrebi za takvim mjerama i uzimajući u obzir posebne lokalne uvjete, kao što su klima i geografija.

Države članice mogu poduzeti i sljedeće mjere za promicanje upotrebe vode iz slavine namijenjene za ljudsku potrošnju:

(d) poticanje opskrbe takvom vodom besplatno ili uz nisku naknadu, za potrošače u restoranima, kantinama i ugostiteljstvu.“

Dodatno, članice Platorme predlažu da se uvede obveza za jedinice lokalne samouprave da postave nove, mapiraju i održavaju postojeće česme za pitku vodu na javnim površinama, na što su još prošle godine pozivale gradske vlasti u sklopu kampanje Srpanj bez plastike. Izgradnjom i održavanjem česmi za pitku vodu pristup vodi osigurava se svim skupinama građanstva Republike Hrvatske te istovremeno utječe na smanjenje nepotrebne potrošnje jednokratne plastične ambalaže za negaziranu vodu. Jednokratna plastična ambalaža opterećuje sustav prikupljanja i odlaganja otpada te čišćenja plastičnog otpada u Hrvatskoj. Premda u Hrvatskoj imamo relativno visoku stopu prikupljanja plastičnih boca u sustavu povratne naknade, nepotrebno stvaramo otpad za čije je adekvatno gospodarenje nužno uložiti puno energije; od procesa prikupljanja, sortiranja i transporta preko radne snage do same reciklaže.

Komentare Zelene Istre možete naći u privitku.

Prilozi