• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Dunja

28. 06. 2022.

Istarski nastavnici osnaženi za primjenu metoda za neformalno učenje mladih o održivom razvoju


Zelena Istra predstavila je priručnik „Alati za učenje – alati za održivi razvoj” na dva stručna skupa za nastavnike iz Istarske županije. Riječ je o priručniku namijenjenom modernom, na kompetencije usmjerenom podučavanju nastavnika o održivom razvoju te osobama koje rade s mladima iz organizacija civilnog društva koje se već bave ili će se, nadahnute priručnikom, tek početi baviti edukacijom mladih o održivom razvoju.

Priručnik „Alati za učenje – alati za održivi razvoj” nastao je tijekom istoimenog projekta, u suradnji s projektnim partnerima, udrugama IPoP – Inštitut za politike prostora i Legambiente Lombardia. Priručnik donosi kompilaciju osam inovativnih alata - metoda za neformalno učenje mladih o prostornom uređenju, klimatskim promjenama i smanjenju nastanka otpada. Ove metode već niz godina u svom radu s mladima koriste tri partnerske organizacije.

Prvi stručni skup održao se 11. svibnja 2022. u organizaciji Županijskog stručnog vijeća za nastavnike filozofije, logike i etike Istarske županije te Županijskog stručnog vijeća za nastavnike sociologije i politike i gospodarstva Istarske županije u Gimnaziji Pula, a organizirale su ga profesorice Teodora Beletić i Tanja Carić koje su voditeljice navedenih stručnih vijeća. Drugi stručni skup održan je 24. lipnja 2022. u organizaciji profesorice Vesne Fabris, voditeljice Županijskog stručnog vijeća Istarske županije za Građanski odgoj i obrazovanje.

Na prezentaciji priručnika „Alati za učenje – alati za održivi razvoj” sudjelovalo je ukupno 26 nastavnika. Od toga je 24 nastavnika ispunilo upitnik za evaluaciju i samoprocjenu. Nastavnici su s vrlo dobrim i odličnim ocjenama ocijenili koncept priručnika, odnosno njegovu prezentaciju. No, što je važnije, svi nastavnici koji su ispunili upitnik procijenili su da bi im priručnik mogao biti koristan u budućem radu s mladim učenicima, da su nakon prezentacije bolje upoznati s inovativnim alatima iz priručnika, konceptom poučavanja o temama održivog razvoja temeljenog na kompetencijama i metodama vrednovanja usvojenosti ishoda učenja od strane učenika, dok je njih 23-je procijenilo da se osjeća osnaženo za primjenu alata za neformalno učenje, kao i metoda vrednovanja predstavljenih u priručniku.(1)

Priručnik „Alati za učenje – alati za održivi razvoj” bit će objavljen tijekom sutrašnjeg dana u četiri jezične verzije (hrvatska, slovenska, talijanska i engleska) na web stranicama Zelene Istre i projektnih partnera. Također, bit će dostavljen svim nastavnicima koji su sudjelovali na njegovom predstavljanju u elektronskom i tiskanom formatu, kao i svim školama u Hrvatskoj, a predviđena je i njegova diseminacija prema svim relevantnim akterima u Hrvatskoj, Italiji i Sloveniji te na EU razini.

(1) Nastavnicima su na listićima za samoprocjenu bile ponuđene tvrdnje te odgovori na Likertovoj ljestvici gdje je vrijednost 1 označavala „U potpunosti se ne slažem”, a vrijednost 5 „U potpunosti se slažem”. Svi su se nastavnici s izloženim tvrdnjama u upitniku složili, odnosno u potpunosti su se složili (odabrali su za svoje odgovore 4 „Slažem se”, odnosno 5 „U potpunosti se slažem”). Na pitanje o tome koliko se osjeća osnaženim primjenjivati alate za neformalno učenje i povezane metode vrednovanja predstavljene u priručniku samo je jedan nastavnik označio tvrdnju pod brojem 3 „Niti se ne slažem – niti se slažem”.


Ovaj materijal izražava isključivo stajalište njegovih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njemu nalaze. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom materijalu isključiva su odgovornost Zelene Istre i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Fotografije

Prilozi