• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Irena B.

30. 08. 2022.

​ Inicijativa građana za Dajlu i Zelena Istra pozivaju građane: uključite se u javnu raspravu o planiranoj luci Dajla Belveder

Inicijativa građana iz Dajle i Zelena Istra pozivaju građane Novigrada da se uključe u javnu raspravu o Ocjeni o potrebi procjene utjecaja zahvata za okoliš luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Dajla – Belveder u Gradu Novigradu, Istarska županija. Zaista je nevjerojatno da se javne rasprave organiziraju s ciljem da što manje građana vidi i sudjeluje u postupku pa je javna rasprava ponovno organizirana u kolovozu te je rok 5.09.! Naravno da je građanima ta informacija promaknula, iako je interes oko ovog zahvata već godinama velik, te je formirana i građanska inicijativa koja se bori protiv devastacije ove uvale.


Na stranicama Grada Novigrada ovu informaciju nismo uspjeli naći, ne nalazi se pod primjerice NOVOSTIMA niti kad pretražujemo „savjetovanja s javnošću”.
Ovim postupkom se utvrđuje  je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš i glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu – smatramo da je itekako potrebno izraditi Studiju utjecaja zahvata na okoliš. Naime, planirani zahvat u potpunosti će promijeniti sastav pridnenih biocenoza u uvali uz značajan trajni negativni utjecaj na strogo zaštićene vrste, uz potencijalno negativan učinak i na kulturnu baštinu – mišljenje koje potvrđuje i struka.


Zahvat obuhvaća produbljivanje morskog dna na dubine -2,5, -3 i -4 m, izgradnju lukobrana duljine 80 m, obalnog zida 135 m i istezališta za plovila, sve na koti +1,4 m, te postavljanje dva plutajuća gata duljina po 45 m i širine 2,2 m. Lukobran je planiran kao vertikalna propusna konstrukcija temeljena na bušenim pilotima, po dva u redu. Rasponsku konstrukciju lukobrana čini spreg predgotovljenih armirano-betonskih elemenata međusobno povezanih in situ tlačnom armirano-betonskom pločom. Radi sprječavanja prolaska valova u akvatorij luke, na vanjskoj strani lukobrana planira se postaviti uronjene valobrane ekrane. U korijenu lukobrana izgradit
će se zaštitna školjera duljine oko 50 m. U luci su planirana 63 veza, na unutrašnjoj strani lukobrana 7 vezova i 56 vezova na plutajućim gatovima. Predviđa se iskop oko 23 0000 m3 morskog sedimenta i stijenske mase.

Sve informacije potražite na linku:

Informacija o postupku:
https://mingor.gov.hr/UserDocsImages/UPRAVA-ZA-PROCJENU-UTJECAJA-NA-OKOLIS-ODRZIVO-GOSPODARENJE-OTPADOM/Opuo/OPUO_2022/4_8_2022_informacija_luka_dajla_belveder.pdf

Elaborat: https://mingor.gov.hr/UserDocsImages/UPRAVA-ZA-PROCJENU-UTJECAJA-NA-OKOLIS-ODRZIVO-GOSPODARENJE-OTPADOM/Opuo/OPUO_2022/4_8_2022_elaborat_luka_dajla_belveder.pdf

​ Javnost i zainteresirana javnost može  dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.