• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Dunja

14. 10. 2022.

Video i prezentacija s predavanja "Univerzalnim dizajnom do pristupačnih, uključivih i pravednih zajednica"

U organizaciji Zelene Istre, a uz podršku partnera projekta "Za(VRT)imo za inkluziju zajedno!", dr. Sigrun Kristin Jonasdottir održala je predavanje o univerzalnom dizajnu 11. listopada 2022. putem platforme Zoom. Predavanje se održalo na engleskom jeziku, uz simultani prijevod na hrvatski jezik te tumačenje na hrvatski znakovni jezik. Na predavanju je sudjelovalo 83 korisnika iz čitave Hrvatske - predstavnika OCD-a koji pružaju podršku osobama s invaliditetom, djeci s teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima i predstavnika javne uprave - od jedinica lokalne samouprave, obrazovnih institucija, rehabilitacijskih centara, centara za socijalnu skrb i muzeja, pa do savjetnika Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i predstavnika Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Video snimku predavanja pronađi na Youtube stranici Zelene Istre, audio snimku ovdje, a prezentaciju dr. Jonasdottir u privitku ove objave.

Dr. Jonasdottir docentica je na islandskom Sveučilištu Acureyri, radna je terapeutkinja, doktorirala je u području znanosti o radu na Western University u Kanadi. U fokusu njezinog znanstvenog rada je istraživanje usluga, sustava i politika koje oblikuju mogućnosti osoba s invaliditetom da sudjeluju u društvu na jednak način kao i drugi građani.
               
Univerzalni dizajn podrazumijeva oblikovanje proizvoda, okruženja, programa i usluga na način da im mogu pristupiti te ih mogu koristiti i razumjeti svi ljudi u najvećoj mogućoj mjeri, bez obzira na dob, invaliditet ili status. Temelj koncepta univerzalnog dizajna je ideja pristupačnosti što većem broju različitih ljudi, neovisno o njihovim potrebama i sposobnostima. Uzima u obzir zajednička obilježja svih ljudi, a ne njihovu različitost. “Ako je okruženje pristupačno, upotrebljivo, praktično i zadovoljstvo ga je koristiti, svi imaju koristi. Univerzalni dizajn stvara proizvode, usluge i okruženja koja zadovoljavaju potrebe ljudi. Jednostavno rečeno, univerzalni dizajn je dobar dizajn”, navodi se na webu irskog Centra za izvrsnost o univerzalnom dizajnu Nacionalne uprave za osobe sa invaliditetom.

Na svom predavanju dr. Jonasdottir govorila je o teorijskom okviru koncepta univerzalnog dizajna te primjerima njegove primjene, odnosno primjene inkluzivnih praksi. Posebno je prikazala univerzalni dizajn kao uključiv, participativan proces.

Predavanje se održalo u okviru projekta “Za(VRT)imo za inkluziju zajedno!”, a njegovu organizaciju podržali su svi partneri projekta u Puli i Vukovaru. Uz Zelenu Istru i Društva osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre, to su Udruga žena Vukovar,  Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići,  Škola za odgoj i obrazovanje - Pula, Gimnazija Pula te Sveučilište Akureyri. Projekt podržava Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.


Ovaj sadržaj omogućen je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Zelene Istre i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.

Projekt "Za(VRT)imo za inkluziju zajedno!" je podržan sa € 90.000,00 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

#fondzaaktivnograđanstvohrvatska #acfcroatia #acfhrvatska #acfprojekti #univerzalni dizajn #sigurnkristinjonasdottir #universaldesign #predavanje #lecture #zavrtimozainkluzijuzajedno #osobesinvaliditetom #osi #peoplewithdisabilities #djecasteškoćamaurazvoju #childrenwithdisabilities #inkluzija #inclusion #croatia #hrvatska

Prilozi