• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Irena B.

01. 02. 2023.

Priopćenje grupe za civilni nadzor Kaštijuna povodom onečišćenja na Kaštijunu

Objavljeni nalaz analize površinskih voda koje su definirane onečišćujućima, potvrđuje  da je prijava Grupe za civilni nadzor Kaštijuna  inspekciji, u vezi nezakonitog odlaganja tzv metalne frakcije bila opravdana. Naime, još 25. studenog 2022. godine smo Inspekciji zaštite okoliša  prijavili kršenje Dozvole za gospodarenje otpadom ŽCGO Kaštijun jer sukladno Dozvoli za gospodarenje otpadom za ŽCGO Kaštijun od 1.03.2018. godine predviđeno je da se u sklopu MBO postrojenja u rolo kontejnerima zbrinjava metanogena i  metalna frakcij,a ne na neuređenoj otvorenoj površini. Osim toga prošli tjedan je član grupe za civilni nadzor dodatno uočio da se unutar i izvan ograde a uz istu hrpu odloženog otpada  pojavila  tekućina neznanog porijekla te je zatražio od uprave provjeru radi li se o onečišćenju.


Nakon nekoliko različitih opravdanje Kaštijuna da nije došlo do incidenta, neovisna analiza površinske vode sa opisanog područja nažalost je ipak pokazala da je tekućina onečišćena i to da neki izmjereni parametri pokazuju višestruko prelaženje maksimalno dozvoljenih vrijednosti. Neke vrijednosti zagađujućih tvari su i 30 puta više od dozvoljenih!


Postavlja se pitanje da nema nadzora građana kada bi mještani i građani bili upozoreni da je došlo do propusta i da je njihovo zdravlje ugroženo? Znači li to da bilo koji drugi incident ili zagađenje, osim ako ga građani ne primijete ili prijave, neće biti javno iskomuniciran i da se neće raditi dodatne analize onečišćenja kao u ovom slučaju? Građani su s razlogom jako zabrinuti. U kojem je stanju okolno područje tlo, zrak i voda?


Iako se uprava Kaštijuna još u studenom obvezala riješiti problem natječajem, činjenica je da se ni nakon nekoliko mjeseci na natječaj za otkup tzv. metalne frakcije nije bilo interesa, budući da se radi o metalnoj frakciji pomiješanoj s miješanim komunalnim otpadom. Očito će se odvoz spornog materijala trebati drugačije riješiti tj. platiti odvoz otpada miješane kategorije. Iako se time neće riješiti zagađenje koje ostaje u zemlji pa tako i na susjednim poljoprivrednim poljima, očekujemo prijedlog hitnog rješenja odvoza.


Uz onečišćujuće tekućine brine nas i  što će se desiti skorim višim temperaturama zraka. Razlog smradu koji se dešava u sezoni je upravo nedovoljno dugo sušenje otpada u procesu te ispuštanje nastalih plinova u atmosferu sa bioreaktorske plohe. Sada imamo stanje gore od nedovoljnog sušenja, tj. materijal koji je odlagan nekoliko godina je namočen i očekuje nas višemjesečno isparavanje i smrad. Dojam je da se ne shvaća veličina problema, ne poduzima se ništa hitno, ide se redovnim ustaljenim putem a radi se o prijetećoj havariji. Čak kad bi se folija nabavila u hitnom postupku, tko nam garantira da će biti moguće zadržati plin tj usmjeriti ga na baklju. Na održanom hitnom sastanku u gradskoj vijećnici 23. siječnja tražili smo da se donese plan hitne intervencije i hodogram aktivnosti kako zaštititi mještane okolnih naselja od smrada s prvim zatopljenjem te očekujemo plan u što hitnijem roku.


Ponavljajuće havarije ili incidenti opominju nas građane a nadamo se i vlasnika i upravu na nemogućnost funkcioniranja postrojenja bez dodatnih postrojenja koji bi smanjili količine otpada koji će se obrađivati na Kaštijunu, stoga zahtijevamo hitno definiranje lokacije za obradu bio komponente i sortirnicu, unošenje u proračun grada Pule za 2023. troškova za dokumentaciju potrebnu za navedeno a za slijedeću godinu planiranje izgradnje uz korištenje EU sredstava.

Kao primjer donosimo Slovensko iskustvo:


U Sloveniji je 2008. godine svega 15 posto komunalnog otpada bilo reciklirano, a sve ostalo završavalo je na odlagalištima. Stanje je bilo neodrživo pa je zahvaljujući Kohezijskom fondu Europske unije  izgrađen “Regijski center za ravnanje z odpatki” (RCERO Ljubljana). Ljubljana i 58 općina koriste usluge RCERO-a. Izgrađena postrojenja zadovoljavaju potrebe područja na kojemu živi 700.000 stanovnika na način da nakon selekcije i prerade organskoga i miješanoga komunalnog otpada na odlagalištu završava svega 5 posto prikupljenih količina. Kao što vidite u 7 godina se može postići funkcionalna obrada otpada koja nam je propisana zakonom kao i deklaracijama europske unije ali trebamo hitno započeti aktivnosti u tom smjeru. Pregovore s politikom iz ostalih dijelova Istre treba voditi na način da ne postoji drugi put, jer kazne i odštete će biti veće od potrebnih ulaganja.


Nadalje, iz revizije gospodarenja otpadom smo saznali da - Ako se u ukupnoj masi miješanog komunalnog otpada koje se doveze u centar nalazi više od petine drugog otpada, na primjer biootpada, centar ga je dužan izdvojiti, preuzeti te zbrinuti, a komunalnom društvu koje ga je dovezlo obračunati naknadu, ali CGO Kaštijun, koji prikuplja otpad s područja Istre, to ne radi. Dakle teza da Kaštijun mora sve preuzeti, stoji ali ako nije odgovarajući sastav otpada tj ako je miješana bio kompnenta, za taj dio se treba dodatno platiti.
Komunalna društva koriste nepostojanje mogućnosti pregleda miješanog komunalnog otpada pa dovoze i ono što ne bi trebali, prvenstveno bio komponentu koja i je krivac smradu. Da bi se tome stalo na kraj zahtijevamo od uprave Kaštijuna odgovore kako će osigurati obračunavanje naknade koja bi bila motivacija za odvajanje, i u kojem roku će to biti provedeno. Jednako tako tražimo odgovor koga smatrati krivcem za nepripremljenost sustava te nemogućnost primjene takvih zaštitnih mjera.

U kratko navodimo i  viđenje civilnog nadzora o ostaloj problematici obrade otpada u Istri a o kojoj smo izvijestili vlasnika.


    • Europski zakoni se kontinuirano mijenjaju u korist zaštite okoliša a kazne zagađivačima će biti sve više sa sve rigoroznijim limitima ispuštanja u atmosferu, stoga je za pretpostaviti da će i Istra trebati mijenjati smjer ka potpunoj reciklaži, obradi i ponovnoj upotrebi selektiranog otpada. Upravo je grad Pula platio 129.385,63 Eur Fondu za zaštitu okoliša zbog nedovoljnog odvajanja. Možete li pretpostaviti kolike će se  kazne plaćati ako sustav i nakon 10 ili 20 godina bude koristio istu tehnologiju.


    • Kako zakon propisuje, JLS trebaju osigurati odvojeno prikupljanje biorazgradivog dijela otpada. Usuglašavanje lokacije za postrojenje obrade bio komponente, biti će moguće ako se planira dalje od većih naselja, kao zatvoreni sustav, uz unaprijed uračunate ekološke rente moguće ugroženim građanima.  Sustav bi koristio biorazgradivi dio otpada odmah po dopremi, bez zauzimanja velikih površina, bez sušenja, uz maksimalnu ekonomsku učinkovitost, maksimalnu iskoristivost za proizvodnju plina i što je najvažnije bez širenja  smrada što znači uz zadovoljstvo građana.


    • Smatramo da je presudno imati svoje, javno postrojenje iz više razloga. Kao što je potvrđeno,  cijena obrade na Kaštijunu jednaka je cijeni obrade bio komponente kod privatnih tvrtki. Budući da su financije osnovni pokretač poslovnih odluka, a daljnje povećanje cijene obrade na Kaštijunu nije realno, ostaje jedino iznaći načina kako sniziti cijenu obrade biorazgradivog dijela otpada. Ukoliko Istra i dalje bude bez vlastite obrade bio komponente  i dalje neće biti u mogućnosti utjecati na cijenu tj neće moći spriječiti visoke profite privatnih firmi niti moći pregovarati o cijeni. Vlastito postrojenje može funkcionirati i na niskoprofitnim principima ako ima povoljnog utjecaja na sveukupni sustav obrade otpada. Uz to financijska korist obrade tj proizvodnja plina i energije također nije mala, a sada je prepuštamo drugima.


    • JLS po hijerarhiji trebaju upravljati otpadom, raditi na smanjivanju i ponovnoj upotrebi i to na lokalnoj razini. Nezamislivo je da Europa i dalje tolerira zagađivače, stoga promjene će biti nužne a zašto ih ne učiniti sada a ne nakon 10 godina, uz stalne prosvjede građana i plaćanje kazni?


      Grupa za civilni nadzor Kaštijuna d.o.o.

 

Fotografije