• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Irena B.

14. 03. 2023.

Prijavite se na besplatno predavanje o strukturiranom dijalogu

U sklopu DOOR Obrazovna akademije, Iris Beneš iz Brodskog ekološkog društva i Irena Burba iz Zelene Istre, kao partneri na projektu METAR do bolje klime, predstavit će Smjernice za provođenje strukturiranog dijaloga. 💡 Smjernice su izrađene s ciljem poboljšanja dijaloga između građana i donositelja odluka. 💡 Obrazovna akademija će se održati 15.3.2023. 18:00 sati. ✅Pozivamo sve zainteresirane da se prijave i saznate kako možete biti aktivni sudionici u kreiranju bolje budućnosti za nas i naše društvo. 

"Jer politike treba oblikovati tako da čine najmanju štetu za najveći mogući broj dionika, odnosno da u najvećoj mogućoj mjeri zastupaju interese svih građana "

 

Smjernicama se doprinosi:

 

📌 međusektorskom dijalogu i suradnji različitih sektora (javnog, privatnog i sektora civilnog društva) s ciljem izrade kvalitetnijih javnih politika
📌 većem utjecaju građana u procesu donošenja odluka te praćenju politika lokalnoj nacionalnoj i europskoj razini.
Namijenjene su:
📌 građanima, građanskim inicijativama te organizacijama civilnog društva koji ih mogu koristiti kao vodič za organizaciju različitih aktivnosti kojima se želi osigurati da su građani bili uključeni u proces oblikovanja i donošenja javnih politika koje se odnose na njih
📌 tvorcima javnih politika te donositeljima odluka koji ih jednako kao i građani mogu koristiti kao vodič kako kvalitetno građane i druge ključne dionike uključiti u procese oblikovanja i donošenja pojedinih odluka od javnog interesa
 

Registrirajte se➡️ https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAucO-vrjosG9SS5LumDHl73vJyLUST_wRL ℹ️

Smjernice se nalaze na ovoj poveznici i u prilogu ove vijesti

Smjernice za provođenje strukturiranog dijaloga su kreirali partneri u sklopu projekta METAR do bolje klime, odnosno Mreže za pravednu i niskougljičnu tranziciju.

#učimozajedno #obrazovnaakademija #dijalog

Fotografije

Prilozi