• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Dunja Mickov, Nina Brnić

29. 03. 2023.

Preuzmi metodu za planiranje uključivih i pristupačnih društvenih vrtova

Zelena Istra objavila je metodu kojom se planiraju društveni vrtovi, pristupačni i uključivi za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju! Metoda promiče društveno uključivo i participativno planiranje, pa može poslužiti i za razvoj drugih projekata ili prostora. Dostupna je na webu Zelene Istre za preuzimanje kao digitalna publikacija, u obliku audio zapisa, video zapisa, a prilagođena je i na lako razumljiv jezik. Tekst metode otvoren je za daljnju razradu.

Želiš isplanirati društveni vrt ili neki drugi prostor ili projekt? Želiš u planiranje uključiti sve osobe na koje se projekt odnosi, uvažiti njihova mišljenja i potrebe? Ako je tvoj odgovor potvrdan, preuzmi metodu za inkluzivno i participativno planiranje društvenih vrtova i kreni graditi bolju zajednicu bez barijera i diskriminacije za tebe, tvoje dijete, obitelj i sugrađane!  

Metoda odgovara na pitanja o tome što moramo znati i učiniti ako želimo participativno i inkluzivno planirati društvene vrtove i kako da takvo planiranje bude uspješno. Temelji se na načelima univerzalnog dizajna te principima permakulture i sudioničke demokracije. Namijenjena je organizacijama civilnog društva, građanskim inicijativama ili građanima, ali i jedinicama lokalne samouprave unutar i izvan Hrvatske koje vode ili sudjeluju u provedbi projekata urbanih i društvenih gradskih vrtova, a žele osigurati uključivost i pristupačnost te adekvatan sadržaj vrtova za sve osobe, u najvećoj mogućoj mjeri.

Metodom zajednice planiraju sadržaj u društvenom vrtu nužan za ostvarenje potreba ranjivih skupina, a koji je ujedno dobar, praktičan i koristan za sve korisnike vrta. U središtu metode je sudjelovanje onih na koje se projekt odnosi u odlučivanju o projektu i njegovom razvoju. Zato metoda može poslužiti i kao model i inspiracija za planiranje drugih projekata usmjerenih društvenoj uključivosti i participaciji ranjivih skupina, kao i svih relevantnih dionika projekta.

- Kako bi bila dostupna svim osobama u najvećoj mogućoj mjeri, metodu smo izradili u nekoliko različitih inačica. Kreirali smo digitalnu publikaciju, snimili smo je kao audio i video zapis, a na lako razumljiv jezik prilagodila ju je Škola za odgoj i obrazovanje - Pula. Metodu smo objavili i u formatu otvorenom za daljnju razradu. - kaže Dunja Mickov iz Zelene Istre.

Sve verzije metode dostupne su u prilogu ove objave. Audio zapis dostupan je ovdje, a ovdje video zapis.

U izradi metode sudjelovali su hrvatski partneri projekta “Za(VRT)imo za inkluziju zajedno!”: Zelena Istra, Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre, Škola za odgoj i obrazovanje - Pula, Gimnazija Pula, Udruga žena Vukovar, Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići. Izradi metode doprinijelo je i predavanje dr. Jonasdottir Sveučilište Acureyri, islandski partner projekta.

Projekt podržava Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.

Fotografija: Andrey_Popov/Shutterstock.com


Ovaj sadržaj omogućen je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova. Sadržaj ove internetske podstranice isključiva je odgovornost  Zelene Istre i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.

Projekt "Za(VRT)imo za inkluziju zajedno!" je podržan sa € 90.000,00 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

 

Prilozi