• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Dunja Mickov

15. 06. 2023.

Komentiraj i predloži kako poboljšati Smjernice za društveno uključivo i sudioničko donošenje odluka “O nama s nama”

Svojim prijedlozima i komentarima poboljšaj Smjernice za društveno uključivo i sudioničko donošenje odluka! Njima se nastoji unaprijediti procese donošenja odluka, kreiranja politika i planiranja projekata kojima JLP(R)S utječu na osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, ali i ostale građane. Javno savjetovanje o Smjernicama provodi udruga Zelena Istra, uz podršku partnera na projektu “Za(VRT)imo za inkluziju zajedno!” putem Interneta, telefona i pošte. Savjetovanje je otvoreno od 15. lipnja do 16. srpnja 2023.

Smatraš da se stajališta i mišljenja građana i udruga trebaju uvažiti prilikom donošenja odluka u tvojoj općini, gradu ili županiji? Želiš doprinijeti izgradnji uključive i pravednije zajednice, bez diskriminacije i barijera za tebe, tvoju djecu, obitelj i sugrađane? Ako su tvoji odgovori na ovo pitanje potvrdni, uključi se u javno savjetovanje o Nacrtu Smjernica za društveno uključivo i sudioničko donošenje odluka! Smjernicama se nastoji izgraditi kvalitetniji sustav podrške za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju te sudjelovanje građana u donošenju odluka na lokalnoj i regionalnoj razini.

U javnom savjetovanju o Smjernicama možeš sudjelovati tako da u ovaj online obrazac napišeš svoje komentare. Tekst Smjernica također dostupan je i otvoren za komentiranje ovdje. Zelena Istra komentare zaprima i putem telefona 052 506 065, putem e-maila ured@zelena-istra.hr ili putem pošte na adresu Gajeva 3, 52100 Pula.

Smjernicama se detektira problem odlučivanja “o nama, bez nas” - nedovoljno participativnih i inkluzivnih procesa donošenja odluka, odnosno izostanka odgovarajućih politika za osobe s invaliditetom na lokalnoj i regionalnoj razini. Posljedice tog problema su i diskriminacija i predrasude o osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju, nedostatak socijalne osjetljivosti na nivou cijele zajednice, kao i pasivni građani koji su nepovjerljivi prema vlastima. Smjernice za ove probleme nude preporuke za jedinice lokalne i regionalne samouprave. Primjerice, predlaže se uključivanje zainteresirane javnosti u procese donošenja odluka, kreiranja politika i planiranja projekata kroz povjerenstva za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju ili tematske radne skupine, kreiranje ključnih dokumenata i odluka u formatima pristupačnim za osobe s invaliditetom, donošenje lokalnih strategija za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom te edukacija građana o proračunu, planu nabave i planu savjetovanja s javnošću.

- Uključivanje šireg kruga dionika u proces donošenja odluka te uvažavanje njihovih stajališta rezultiralo bi većom kvalitetom odluka i politika, odnosno projekata i javnih usluga koje JLP(R)S pružaju građanima, kao i većim stupnjem podrške, odnosno zajedničkom odgovornošću uključenih dionika za ishode. Pozitivno bi utjecalo i na realizaciju potreba i prava osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju, kao i svih ostalih građana - kaže Dunja Mickov iz Zelene Istre.

Smjernice su izradili hrvatski partneri projekta “Za(VRT)imo za inkluziju zajedno!”: Zelena Istra, Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre, Škola za odgoj i obrazovanje - Pula, Gimnazija Pula, Udruga žena Vukovar, Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići.

Fotografija: 8photo/ Freepik


Projekt „Za(VRT)imo za inkluziju zajedno!“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Izrada ovog materijala omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Udruge Zelena Istra i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.

 

Prilozi