• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Irena B.

06. 07. 2023.

Komentar Radne grupe za civilni nadzor nad radom Kaštijuna povodom održanog sastanka 3.7.23 u Gradu Puli

Povodom sastanka 3.7.23 koji ste sazvali na temu Kaštijuna, želimo iznijeti viđenje grupe za civilni nadzor Kaštijuna.

Iako smatramo korisnim svaki pokušaj komunikacije, pronalaženja rješenja i donošenje mjera – napominjemo da smo u srcu sezone, a da nas je dočekala gotovo identična situacija kao i prošlog ljeta.

Smatramo da je korisno da se ponekad uključe vanjski suradnici međutim, očekivali smo konkretne urgentne prijedloge ili analize s brojkama, koji su izostali. Ponovili su se uzroci i rješenja o kojima svi već mjesecima raspravljamo. Usporedivši zapisnik sastanka iz ožujka na kojem su bili predstavnici komunalnih poduzeća ali i gradova, kada je bilo još dovoljno vremena za nužne korake, na ovom sastanku su ponovljeni identični zaključci i predložene mjere koje su se uglavnom i tada predložile (zbrinjavanje viškova, rješavanje problema biootpada, infrastruktura koja nedostaje u smislu uvođenja smeđe kante, otvaranje kompostona, bioplinskog postrojenja).  Na žalost nismo čuli ništa novo od konzultanta Viktora Simončića, kako o situaciji tako i o rješenjima već potvrdu onog o čemu već mjesecima pričamo.

Ne slažemo se niti sa konstatacijom kako pogon radi savršeno dok ne dođe do sezonskih pikova jer smo tijekom cijele godine imali probleme koji nisu riješeni tj. i dalje su ‘u rješavanju’. Izdvojit ćemo neke: iako je već srpanj, folija za plohu jos uvijek nije nabavljena već je nabava u tijeku, a namakanje nasutog ostatka otpada se samo donekle rješava nasipavanjem jalovine, biorazgradivi otpad se zaprima i u zimskom periodu, a po zakonu ne bi smio, metalna frakcija je i dalje odložena na propusnoj podlozi te se čeka građevinska dozvola za postavljanje uređaja za izdvajanje čišćeg metala, otvorena vrata na postrojenju ostaju otvorena i kad to nije nužno zbog manevra uređaja, prolaskom pored bio filtera se osjeća veći smrad nego što je bio prije godinu dana kada smo bili na uviđaju, bale se i dalje odlažu oko postrojenja, a ni to nije dozvoljeno prema okolišnoj dozvoli. Stoga smatramo da je isticanje savršenstva funkcije ŽCGO-a neprimjereno odnosno nikako ne doprinosi rješenju problema.

Određenu pozitivnu stranu sastanka vidimo u tome da su bili prisutni predstavnici hotelskih kuća i komunalnih poduzeća. Prije svega iz razloga da ostatak Istre suočimo s problemom koji je njima lokacijski dalek pa onda i skoro nepostojeći. A s druge strane da napokon dobijemo informacije o načinu i količinama zbrinutog biootpada od strane gospodarstva. Od svega najvažnija informacija koju smo dobili je da određeni hotelijer (Maistra, Arena Hospitality Group), ali i komunalna društva (iz Rovinja) predaju biorazgradivi tj. kuhinjski otpad oporabiteljima koji za to naplaćuje puno manje nego da se preda na zbrinjavanje kao mješani komunalni otpad prema ŽCGO-u! Na sastanku su naveli da je  cijena preuzimanja kad ide oporabitelju 1.2 kn po kg a 3,24 kn po kg je cijena za predaju mješanog komunalnog otpada komunalnom društvu koje ga vozi na Kaštijun.
Postavlja se pitanje, ako je to zaista tako, ako je ekonomski isplativije zašto to ne rade i ostali?

Predlažemo gradu Puli i ostalim JLS hitan dogovor sa svim stvarateljima proizvodnog otpada kako organizirati otkup što većih količina oporabiteljima umjesto dovoza na Kaštijun.

Potrebno je obratiti se svim hotelijerima da organiziraju u svojim smještajnim jedinicama (hotelima ali i kampovima) preuzimanje kuhinjskog otpada i predaju oporabiteljima. One koji to već rade zatražiti da nas obavijeste o količinama i provjere imaju li prostora za poboljšanje. Nadalje, zatražiti od komunalnih društava da ponude svoju uslugu organizacije preuzimanja i predaje istog od ugostitelja tj. manjih proizvađača kuhinjskog/proizvodnog otpada jer je vjerovatno jednostavnije i jeftinije koordinirati predaju za veće količine, a velik udio u stvaranju biootpada imaju upravo brojni ugostiteljski objekti. Na taj način bi doprinijeli zadovoljenju zakonskih obveza odvojenog prikupljanja biorazgradivog otpada koju dužnost ima JLS, a temeljem dobivenih informacija o nižoj cijeni otkupa od cijene na Kaštijunu, i komunalna društva i korisnici bi našli financijski interes.

- Navedenim bi smanjili količine otpada koje bi se u protivnom trebale u sezoni dati na preuzimanje van Kaštijuna uz visoku cijenu dakle i uz financijsku opravdanost.

- Na sastanku se govorilo i o nedostajućim nužnim postrojenjima kako bi imali zaokružen sustav gospodarenja otpadom, međutim bez konkretnih aktivnosti kao ni terminskog plana provedbe. Izrada plana gospodarenja otpadom Istarske županije koja je u tijeku smatramo iznimno važnim, a uključivanje šire javnosti u začetku izrade neophodnom. Iz iskustva znamo da su izmjene na obveznom javnom savjetovanju moguće samo u detaljima pa sugeriramo da se osnuju fokus grupe svih dionika koji mogu doprinijeti boljem rješenju. Osim komunalnih društava i jedinica lokalne samouprave treba uključiti ugostitelje, male iznajmljivače, obrtnike, udruge, lokalne akcijske grupe za poljoprivredu i ribarstvo, fakultete i druge dionike.

Zaključno slažemo se sa  hitnom provedbom  „Planiranih aktivnosti za zbirnjavanje ulaznog otpada u 2023. godini tijekom ljetnog perioda koji je na početku sastanka  predstavio direktor Kaštijuna, ali s napomenom da provedbu očekujemo kroz mjesec srpanj:
1. odvoz tzv. „viškova” direktno s pretovarne stanice
2.pojačana kontrola ulaznog materijala -siganlizacija korisniku
3.ispitivanje pojedinih vozila – analiza otpada- vanjske službe
4.ispitivanje mogućnosti predobrade ulaznog materijala

Kao predstavnici građana koji trpe posljedice neadekvatnog rada centra napominjemo da nemamo više strpljenja za dogovore i mjere koje će se krenuti realizirati prije „sljedeće” sezone! Jer to slušamo uoči svake sezone. Također, nemamo strpljenja za mjere koje zvuče  „trebalo bi” i „potrudit će se” jer to su lijepe želje, a ne mjere. Mjera ima rok provedbe i konkretnu aktivnost i provoditelja i odgovornost za ne provedbu.

Molimo Vas da nas o daljnjim aktivnostima u smislu navedenog kao i mogucćm mjerama koje uprava Kaštijuna predloži obavijestite.

Unaprijed zahvaljujemo.

Grupa za civilni nadzor Kaštijuna

 

Fotografije