• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Irena B.

24. 07. 2023.

Općina Kanfanar stala iza građana - na zahtjev Zelene Istre i „Naših Kurila” investitoru nudi na izbor čak dvije alternativne lokacije za izgradnju reciklažnog dvorišta inertnog građevinskog otpada

Općina Kanfanar stala iza građana - na zahtjev Zelene Istre i „Naših Kurila” investitoru nudi na izbor čak dvije alternativne lokacije za izgradnju reciklažnog dvorišta inertnog građevinskog otpada

Načelnik Općine Kanfanar Sandro Jurman spreman je ponuditi investitoru tvrtci Ekspert gradnja d.o.o. alternativnu lokaciju za realizaciju reciklažnog dvorišta inertnog građevinskog otpada koje se trenutno gradi na spornoj lokaciji u Kurilima. Ishod je to sastanka održanog između predstavnika inicijative građana „Naši Kurili” Oriana Trošta, predsjednice Zelene Istre Irene Burbe i načelnika Općine Kanfanar Sandra Jurmana.

Naime, građanska inicijativa Naši Kurili, uz podršku Zelene Istre, već mjesecima nastoji spriječiti izgradnju reciklažnog dvorišta inertnog građevinskog otpada u Kurilima u Općini Kanfanar. Iako izgradnja nije u skladu s važećim Prostornim planom Općine Kanfanar, iako je Općina kao donositelj Prostornog plana donijela i uputila Zaključak kojim se protivi izgradnji  na adrese Županije i Ministarstva gradnje, Ministarstvo gradnje je odbilo sve žalbe, a Županijski ured u Buzetu je izdao građevinsku dozvolu tvrtci Ekspert gradnja d.o.o. Ona je, pak, s gradnjom u Kurilima započela i prije izdavanja dozvole.

No, Kurili su po općinskom prostornom planu zona stanovanja i tihih zanata te se nastoje klasificirati kao područje od iznimnih arhitektonskih obilježja, što je status kojeg zaista i zaslužuju. Mještani su kuće restaurirali sukladno nasljeđenoj kulturnoj baštini. Zajedničkim su akcijama uredili brojne javne površine kako bi mjesto bilo ugodno za život – od prekrasnog drvoreda, zelenih površina i umjetničkih instalacija do odmorišta i dječjeg igrališta.

Manipuliranje inertnim građevinskim otpadom koje podrazumijeva dovoz i odvoz materijala velikim kamionima, usitnjavanje dovezenog materijala velikim pikamerima, manipulacija velikim strojevima i drobljenje otpada rezultiralo bi prašinom, bukom i uništenim putevima. Mještani strahuju od devastacije slične onoj u kamenolomima tehničko-građevnog kamena.

- Nije problem u samoj činjenici da privatna osoba želi pokrenuti takvu djelatnost u našoj Općini, već da u Prostornom planu postoje, za razliku od sporne, čak dvije predviđene lokacije za reciklažno dvorište inertnog građevinskog otpada koje se nalaze u Komunalno servisnim zonama Kanfanar-Sjever (K34) ili Matohanci (K31) – pojasnio je Jurman na sastanku održanom 13. srpnja u Kanfanaru.

Ovaj slučaj mogao bi biti presedan borbe za smisleno prostorno planiranje. Naime, čitava lokalna zajednica – građani, općinsko vijeće i sam načelnik zalažu se da se Prostorni plan poštuje!

- Nedopustivo je da investitor i Ministarstvo gradnje ignoriraju općinske prostorne planove kojima se, s jedne strane osigurava kvaliteta života građana, a s druge, određuju zone u kojima se mogu odvijati pojedine gospodarske djelatnosti – rekao je Trošt.

- Participacija građana i dijalog sa svim uključenim dionicima može doprinijeti kvalitetnom rješenju za sve strane. I zato se nadamo da će građani i Općina Kanfanar te investitor Tvrtka Ekspert gradnja d.o.o. postići razuman dogovor – istaknula je Burba.

#zelenitelefon #građanskainicijativa

 

 

                              

 


                                      

 

 

                                   

                               

 

 

 

Fotografije

Prilozi