• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Nina Brnić

25. 10. 2023.

Preuzmi Smjernice za društveno uključivo i sudioničko donošenje odluka “O nama s nama”

Zelena Istra objavila je Smjernice za društveno uključivo i sudioničko donošenje odluka “O nama s nama”. Njima se nastoji unaprijediti procese donošenja odluka, kreiranja politika i planiranja projekata kojima JLP(R)S-ovi utječu na osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, ali i ostale građane. Smjernice su dostupne na webu Zelene Istre za preuzimanje kao digitalna publikacija, u obliku zvučnog zapisa na hrvatskom znakovnom jeziku, a prilagođene su i na lako razumljiv jezik. Tekst smjernica otvoren je za daljnju razradu.

Smatraš da se mišljenja građana i udruga trebaju uvažiti prilikom donošenja odluka u tvojoj općini, gradu ili županiji? Želiš doprinijeti izgradnji uključive i pravednije zajednice, bez diskriminacije i barijera za tebe, tvoju djecu, obitelj i sugrađane? Ako su tvoji odgovori na ova pitanja potvrdni, preuzmi Smjernice za društveno uključivo i sudioničko donošenje odluka “O nama s nama” i zatraži od tvog načelnika, gradonačelnika i župana primjenu preporuka navedenih u Smjernicama! Smjernicama se nastoji izgraditi kvalitetniji sustav podrške za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju te sudjelovanje građana u donošenju odluka na lokalnoj i regionalnoj razini.

Smjernicama se detektira problem odlučivanja “o nama, bez nas” - nedovoljno participativnih i inkluzivnih procesa donošenja odluka, odnosno izostanka odgovarajućih politika za osobe s invaliditetom na lokalnoj i regionalnoj razini. Posljedice tog problema su i diskriminacija i predrasude o osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju, nedostatak socijalne osjetljivosti na nivou cijele zajednice, kao i pasivni građani koji su nepovjerljivi prema vlastima.

Smjernice za ove probleme nude preporuke za jedinice lokalne i regionalne samouprave. Primjerice, predlaže se uključivanje zainteresirane javnosti u procese donošenja odluka, kreiranja politika i planiranja projekata kroz povjerenstva za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju ili tematske radne skupine, kreiranje ključnih dokumenata i odluka u formatima pristupačnim za osobe s invaliditetom, donošenje lokalnih strategija za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom te edukacija građana o proračunu, planu nabave i planu savjetovanja s javnošću.

- Pravovremeno uključivanje šireg kruga dionika u proces donošenja odluka te uvažavanje njihovih stajališta rezultiralo bi većom kvalitetom odluka i politika, odnosno projekata i javnih usluga koje JLP(R)S-ovi pružaju građanima, kao i većim stupnjem podrške, odnosno zajedničkom odgovornošću uključenih dionika za ishode. Pozitivno bi utjecalo i na realizaciju potreba i prava osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju, kao i svih ostalih građana - kaže Dunja Mickov iz Zelene Istre.

Sve verzije smjernica dostupne su u prilogu ove objave. Zvučni zapis dostupan je ovdje, a snimka tumača na znakovnom jeziku ovdje.

U izradi smjernica sudjelovali su hrvatski partneri projekta “Za(VRT)imo za inkluziju zajedno!”: Zelena Istra, Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre, Škola za odgoj i obrazovanje - Pula, Gimnazija Pula, Udruga žena Vukovar, Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići. Izradi smjernica doprinijelo je i predavanje dr. Jonasdottir Sveučilište Acureyri, islandskog partnera projekta.

Smjernice je podržala Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter koja je u pismu upućenom Zelenoj Istri povodom javnog savjetovanja o Nacrtu Smjernica istaknula „da su predložene preporuke pozitivna promjena te da usvajanje i pridržavanje istih može biti primjer dobrog upravljanja te dobar način za dodatno unaprijeđenje sustava”.

Projekt podržava Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.

Fotografija: Andrea Piacquadio/Pexels

Projekt „Za(VRT)imo za inkluziju zajedno!“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Izrada ovog materijala omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Udruge Zelena Istra i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.

 

Prilozi