• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Dunja Mickov

23. 11. 2023.

Smjernicama za održivo i participativno planiranje prostora Zelena Istra još jednom daje obol razvoju sudioničke demokracije

Zelena Istra i ODRAZ izradili su, u suradnji Fakultetom političkih znanosti i Udrugom gradova u RH Smjernice za održivo i participativno planiranje prostora. Smjernicama se nastoji unaprijediti i demokratizirati praksa prostornog planiranja jedinica lokalne samouprave, odnosno omogućiti pravovremeno i smisleno sudjelovanje javnosti u postupcima planiranja prostora. Smjernice su utemeljene na dokazima te izrađene na temelju znanstvenih istraživanja u sklopu projekta "SUSTINEO - Suradnjom, sudjelovanjem, istraživanjem i edukacijom za održivost”.

Prostorni plan temeljni je dokument kojeg jedinice lokalne samouprave (JLS) imaju na raspolaganju za upravljanje prostorom – ograničenim, neobnovljivim i stoga vrijednim resursom. Proces izrade prostornih planova često nije  uključiv već se javnosti otvara tek u fazi javne rasprave o prostornom planu, kada je za bitne intervencije u sadržaj plana prekasno. Nedovoljno participativna i neinkluzivna praksa prostornog planiranja ne može voditi donošenju kvalitetnih prostornih planova, realizaciji potreba lokalne zajednice, kao ni održivom razvoju.

Najbolje rješenje za ovaj problem je primjena metoda rane participacije javnosti odnosno uključivanje širokog kruga dionika lokalne zajednice – stručnjaka, organizacija civilnog društva, javnih institucija, privatnih tvrtki/obrta/društvenih poduzeća i građana u proces prostornog planiranja. Stajališta svih dionika potrebno je prikupiti, razmotriti i one relevantne ugraditi u prostorni plan. Metode rane participacije treba utemeljiti na interdisciplinarnosti odnosno ekspertizi s područja arhitekture, urbanizma, graditeljstva, infrastrukture, geografije, demografije, sociologije, komunikologije, sudioničke demokracije, ljudskih prava i zaštite okoliša, građevine i dr.

 

Fotografija: Ron Lach/Pexels