• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Zelena Istra

SOIL4LIFE

Više informacija o projektu pogledajte na internetskoj stranici projekta na engleskom jeziku

 

Zalihe organskog ugljika u tlu imaju ključnu ulogu u borbi protiv klimatskih promjena. Tlo ima nezamjenjivu ulogu u skladištenju ugljika, budući da mu je kapacitet skladištenja tri puta veći od količine ugljika koja se nalazi u atmosferi i pet puta veći od količina koje sadržava vegetacija na svjetskoj razini. Tlo je, nakon oceana, najveći rezervoar ugljika na Planetu, stoga je potrebno ne samo zadržati već i povećati tu njegovu ulogu i kapacitet skladištenja kako bi se smanjile emisije stakleničkih plinova i usporile klimatske promjene. Za to je potrebno održivo gospodarenje tlom. 

Projektom koji je zapoečo 1.10.2018. i traje do 31.3.2022. planirane su aktivnosti podizanja svijesti o važnosti održivog gospodarenja tlom za proizvodnju hrane, održivost ekosustava i borbu protiv klimatskih promjena kako bi se i u praksi ostvario UN-ov Globalni cilj održivog razvoja - do 2030. godine zaustaviti procese degradacije tla. U srcu projekta Soil4LIFE je izrada smjernica za održivo upravljanje tlom, koje će biti pomoć u oblikovanju nacionalnih poljoprivrednih i politika upravljanja prostorom. Cilj projekta Soil4Life je poboljšati sustav odlučivanja o pitanjima koja se tiču kvalitete tla na europskoj i nacionalnim razinama mobilizacijom ključnih dionika za iznalaženje prikladnih operativnih instrumenata, povećanje informiranosti javnosti i specifičnih ciljanih skupina kako bi se senzibilizirali za politike upravljanja tlom tj. za smanjivanje njegove potrošnje i održiv način korištenja.

Nositljica projekta je organizacija Legambiente iz Italije, a partneri The Coordinating Committee for International Voluntary Service (Francuska), Confederazione Italiana Agricoltori (Italija), Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria (Italija), Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste  (Italija) Udruga Zelena Istra (Hrvatska), Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Italija), Politecnico di MIlano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (Italija), Roma Capitale (Italija).

Uloga Zelene Istre u projektu:

Zelena Istra u projektu je zadužena za provedbu aktivnosti  B.5 - Međunarodna kampanja namijenjena građanima odnosno B. 5.3 - Zagovaranje (advocacy) o važnosti tla za život na zemlji te o nužnosti zakonske regulacije koja će osigurati njegovu zaštitu i održiv način upotrebe. Kampanja će se provoditi na europskoj, nacionalnoj i regionalnoj razini. Na europskoj razini, Zelena Istra je zadužena za organizaciju dva pripremna seminara u Briselu i Rimu. Na regionalnoj razini zadužena je za organizaciju 5 foruma, od kojih će se jedan održati u Hrvatskoj.  Sudionici seminara i foruma su organizacije civilnog društva i znanstvena zajednica te mjerodavna tijela Europske komisije, koji će zajedno kreirati operativne prijedloge namijenjene donositeljima odluka. Uspostavit će se suradnja s europskim mrežama OCD-a i znanstvenom zajednicom, a rezultat te suradnje bit će Dossier s prijedlozima za unaprjeđenje stanja, koji će biti predstavljen na završnoj konferenciji u Briselu, na kojoj će biti prisutni i predstavnici nadležnih Glavnih uprava Europske komisije. Zelena Istra će za provedbu ovog projekta u Hrvatskoj identificirati i uspostaviti suradnju sa svim nacionalnim organizacijama civilnog društva koje interesira tema zaštite tla te sa znanstvenom zajednicom. Zajedno s njima organizirat će se regionalni forum za mediteransku regiju.  Za pripremu regionalnog foruma izvršit će se prikupljanje dostupnih podataka. 


Projekt financira EU putem LIFE programa.