• E-MAIL

  ured@zelena-istra.hr

 • Telefon

  +385 52 506 065

 • Adresa

  Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Dunja

METAR do bolje klime (Mreža za edukaciju, tranziciju, adaptaciju i razvoj)

Ciljevi projekta

METAR će kroz inovativne metode i znanstvena istraživanja napore usmjeriti ka pronalasku rješenja za istovremeno suzbijanje problema klimatskih promjena i energetskog siromaštva

Opći cilj projekta

Uspostaviti trajnu tematsku mrežu kapacitiranih OCD-a, JLS-a i znanstveno-istraživačkih institucija koja će uključivanjem u sve faze razvoja javnih politika doprinijeti tranziciji u nisko-ugljično društvo adaptirano na klimatske promjene bez energetskog siromaštva. Kroz trajnu suradnju izgradit će se nove vještine i kapaciteti OCD-a za argumentirano zagovaranje, a znanstveno-istraživačke institucije i JLS-i će se osnažiti u metodama informiranja i uključivanja zainteresirane javnosti.

Specifični ciljevi projekta:

 •     Potpisivanje Sporazuma o suradnji svih partnera na projektu kojim će se obvezati na trajnu suradnju kroz METAR do bolje klime kako bi povećali vidljivost mreže METAR, a time i doprinijeli boljem informiranju javnosti
 •     Kapacitiranje predstavnika OCD – a za argumentirano zagovaranje
 •     Izrada smjernica javnih klimatskih politika o utemeljenih na dokazima
 •     Izgradnja kapaciteta OCD-a za veći utjecaj u procesu donošenja odluka
 •     Platforma za razmjenu informacija koja će spajati dionike iz različitih sektora stremeći istovremenom suzbijanju klimatskih promjena, adaptaciji na neizbježne klimatske promjene te socio-ekonomskom razvoju koji omogućuje društvo bez energetskog siromaštva
 •     Osnaživanje budućih generacija
 •     Financiranje budućih srodnih aktivnosti

Elementi projekta:

 •     Jačanje partnerstava organizacija civilnoga društva i uključivanje novih članica i članova tematske mreže
 •     Provedba ispitivanja javnog mnijenja i ispitivanje potreba društva
 •     Provedba znanstvenih istraživanja u području utvrđene potrebne društvene promjene
 •     Izrada smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima
 •     Provođenje analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija
 •     Provedba strukturiranog dijaloga svih dionika i donositelja odluka
 •     Promidžba i vidljivost
 •     Upravljanje projektom i administracija

Voditelj projekta: Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR)

Partneri: Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko-Zadar“, Brodsko ekološko društvo-BED, Zelena Istra, Forum za slobodu odgoja, Institut za političku ekologiju, Terra Hub, Zelena akcija, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu i Grad Zagreb.

Ukupna vrijednost projekta:
3.599.995,32 kuna

Izvor financiranja: EU, ESF

Trajanje projekta: 36 mjeseci (listopad 2020. – rujan 2023.)

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Društva za oblikovanje održivog razvoja, odnosno partnerske organizacije na projektu METAR Zelene istre.