• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Irena

15. 06. 2020.

Krenulo rješavanje slučaja odlagališta otpada u Čabrunićima

Putem Zelenog telefona svakodnevno nam stižu prijave divljih odlagališta otpada. Tako smo dobili i prijavu ogromnog odlagališta otpada u selu Čabrunići (Općina Svetvinčenat).

Možete zamisliti iznenađenje izletnika, šetača koji usred prekrasne prirode naiđu na takav prizor. I prema fotografiji se može vidjeti da se ne radi o nekoj sporadičnoj lokaciji na koju je jedna osoba izbacila glomazan otpad, već o lokaciji gdje se godinama odlaže otpad. Procjena je da je na toj lokaciji bačeno 1000 m3 otpada!

Pitanje je, naravno, i tko odlaže, tko je odgovoran i tko mora sanirati odlagalište? Očito se radi o lokalnom stanovništvu. Nažalost smeće stvaraju i u prirodu bacaju ljudi. Prema našem iskustvu – izgleda da još uvijek svako selo ima svoju „škulju za hitati škovace” i da je osviještenost građana i dalje minimalna. Osim odlaganja u „škulje i boške” čime se direktno truje tlo, zrak i voda neki građani još uvijek i pale svoje smeće i uopće ne shvaćaju koliko time truju sebe i svoje susjede. Neznanje je naš najveći neprijatelj!

Slučaj smo prijavili Komunalnom redarstvu Općine Svetvinčenat još u veljači. U međuvremenu je Komunalno redarstvo izvršilo uviđaj na terenu. „Zapisnikom je utvrđeno da na lokaciji postoji veća količina komunalnog, građevinskog i glomaznog otpada, bijele tehnike i ostalih vrsta otpada. Dodatnim radnjama utvrđeno je kako je lokacija na kojoj se nalazi navedeni otpad u vlasništvu Republike Hrvatske, te će se Rješenjem naložiti uklanjanje i zbrinjavanje otpada u zakonski ostavljenom roku, a u slučaju ogluhe i neizvršavanja Rješenja, Općina Svetvinčenat će ukloniti i zbrinuti otpad putem treće osobe, nakon čega će donijeti Rješenje o troškovima izvršenja kojim će se teretiti vlasnik parcele obvezom povrata nastalih troškova Općini Svetvinčenat.”

I dalje ćemo pratiti ovaj slučaj te smo zamolili Općinu da nas obavijesti u trenutku kad krenu sa sanacijom odlagališta.

Ukoliko i vi trebate pomoć u rješavanju problema vezanih uz zaštitu okoliša, a ne znate kome se obratiti - nazovite nas na jedinstveni broj Zelenog telefona za cijelu Hrvatsku 072 123456 (cijena lokalnog poziva). Udruga Zelena Istra vodi Zeleni telefon za područje cijele Istarske županije.

#zelenitelefon #otpad #ilegalnoodlagališteotpada #čabrunići #općinasvetvinčenat #komunalnoredarstvo #odlagalište #glomazniotpad