• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Irena B.

11. 09. 2020.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ MREŽE ZELENOG TELEFONA - 1399 prijava građana na Zeleni telefon u samo 6 mjeseci 2020. godine!

Naš rad kroz Zeleni telefon uključuje pomoć ili posredovanje građanima u rješavanju
prijavljenih slučajeva, upoznavanje građana s radom i ingerencijama nadležnih institucija te
rješavanje problema u okolišu.

U prvih 6 mjeseci 2020. godine na Zeleni telefon ukupno smo zaprimili 1399 prijava građana.
Najveći broj prijava na Zeleni telefon imala je udruga Zelena akcija s 1095 prijava, zatim
udruga Sunce s 143 i udruga Zelena Istra s 85 prijava.

Već dugi niz godina najveći broj prijava odnosi se na kategoriju Otpad. Tako smo i ove
godine u prvih 6 mjeseci zaprimili 464 prijave koje se upravo odnose na ovu kategoriju što je
ukupno 33.16%.

Građane najvećim dijelom brine neprimjereno odlaganje i zbrinjavanje otpada odnosno
ilegalna odlagališta otpada. Iako je građanima više nego dostupan sustav zbrinjavanja svih
vrsta otpada i dalje postoje pojedinci koji se ponašaju neodgovorno prema okolišu.
Nevjerojatno je da i nakon više desetljeća edukacije i informiranja građana nailazimo na
divlja odlagališta.Druga značajna kategorija je Gradnja s 169 slučaja prijave koji se uglavnom odnose na
nezakonitu gradnju što je 12.08%. Treći najznačajniji problemi vezani su uz kategorije Zrak i Razno svaka s po 156 prijava.
Prijave su se najviše odnosile na onečišćenje zraka nastalog spaljivanjem otpada. Pod kategorijom Razno građani su prijavljivali nelegalno postavljanje bova i betoniziranje potoka.


U 2020. godini cilj nam je da još više potaknemo građane na rješavanje problema vezanih uz
zaštitu okoliša te da građane i dalje nastavimo informirati i poticati na prijavljivanje
problema u okolišu i intenziviramo suradnju s jedinicama lokalne uprave i samouprave.
072 123 456 je broj Zelenog telefona, servisa na koji građani diljem Hrvatske mogu
dojavljivati o raznim problemima okoliša i davati prijedloge, a dežurni na telefonu, aktivisti iz
organizacija civilnog društva, prenose informaciju nadležnim institucijama.
«Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost Udruge za zaštitu prirode i okoliša Zeleni
Osijek i ni na koji način ne može se smatrati da odražava gledišta Europske unije i Ureda
Vlade Republike Hrvatske za udruge.»

#mrežazelenihtelefona #mzt #polugodišnjiizvještaj2020 #zelenitelefon