• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Irena B.

14. 10. 2020.

Nelegalno odlagalište građevinskog otpada tvrtke Stanoinvest usred naselja

Prije godinu dana smo prvi puta Gradu Puli prijavili nelegalno odlaganje građevinskog otpada na lokaciji Krševanova štancija (prema naselju Valmade) na parceli u vlasništvu Stanoinvesta, Pula. Na lokaciji se  konstanto iskrcava građevinski i drugi otpad. Lokacija se nalazi u vodozaštitnom području tik uz kuće i poljoprovredne parcele na kojima se uzgaja povrće za prodaju. Građani se žale da plastične folije i vrećice lete po njihovim parcelama. Osim toga ovakvo odlaganje usred naselja nagrđuje i izgled naselja. Ovaj slučaj smo prijavili Komunalnom redarstvu Grada Pule u više navrata (17.10.2019, 4.11.2019. te 25.11.2019., tada smo dobili informaciju da „su komunalni redari bili na lokaciji, i da se vlasnik obvezao sanirati lokaciju, ali i naveo kako im je netko dovezao nešto otpada bez njihovog znanja. Redari će ponovno otići utvrditi stanje i postupati u skladu s zatečenim” stoji u odgovoru.  Situacija se nije promijenila već se u godinu dana i pogoršala te građani svjedoče da se rano ujutro ili noću čuju kamioni koji iskrcavaju otpad. Ovo nije izdvojen slučaj, slične smo prijave u posljednje vrijeme imali u Banjolama i Vižinadi. Još jedna potvrda „modusa operandi” građevinskih tvrtki koje se na taj način „besplatno” rješavaju svog otpada znajući da je mala vjerojatnost da će dobiti kaznu, ili  kao u ovom slučaju „velikih igrača” kada iznos kazne  nije bitan već namjerno preuzimaju taj rizik ili računaju da im nitko ništa ne može. Slučaj smo danas ponovno prijavili Komunalnom redarstvu, ali i Državnom inspektoratu- Inspekciji zaštite okoliša.

 

#zelenitelefon #otpad #građevinskiotpad