• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Irena B.

24. 06. 2021.

Divlje odlagalište otpada u Sutivancu - kad jedinice lokalne uprave ignoriraju prijave građana

Na Zelenom telefonu čak 37% prijava se odnosi na kategoriju  otpada. I nakon što prijavimo divlja odlagališta jedinicama lokalne uprave - najčešće problem ne bude riješen već kao u slučaju divljeg odlagališta u Sutivancu (Općina Barban) više od godinu dana šaljemo prijave, zahtjeve za informacijama, podsjetnike, mailove na koje najčešće ne dobijemo odgovor i tako u krug. Na žalbu na nedostavljenu informaciju sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama -ipak smo dobili službeni odgovor da nisu mogli naći lokaciju. Pa smo poslali lokaciju, ponudili da im građani pokažu...i nakon toga opet muk. Uglavnom od ljeta 2020. do ljeta 2021. odlagalište je još tu. Radi se o jami koja je zatrpana- i očito se otpad gomila već godinama, najvjerojatnije upravo od strane lokalnog stanovništva. Gotovo je teško ne primijetiti ga... #zelenitelefon #otpad #divljaodlagališta #šutnjauprave #informiranostgrađana

Fotografije