• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Irena B.

03. 02. 2022.

Građani Umaga alarmirali službe zbog mulja u moru

Građani Umaga zabrinuti zbog razmjera ispumpavanja vode pomiješane sa zemljom direktno u more na omiljenoj gradskoj plaži Punta. Ovo će ljeto cijela uvala biti muljevita. Također, traže informacije o navodnom projektu odvodnja otpadnih bazenskih voda na toj lokaciji.  Ovdje se inače kupaju roditelji sa malom djecom, jer je to jedna od rijetkih pješčanih plaža na području grada Umaga.  Utvrđeno je da se u blizini umaške gradske plaže, hotelijersko društvo Plava Laguna, na lokaciji nekadašnjeg ugostiteljskog objekta Paviljona, gradi kompleks bazena. Toga su dana još uvijek na moru bile prisutne velike crvene mrlje, kao posljedica vršenja iskopa bazena u blizini. Naime, kopanjem korita bazena prodrlo se ispod razine mora te su morsku vodu pomiješanu s crvenom zemljom radnici vatrogasnim cijevima izlijevali direktno u more na glavnoj plaži. Prema riječima Plave Lagune "na Punti se gradi kompleks bazena. Privremeno zamućenje mora nastalo je pri povratu morske vode u more, nakon što je ista prodrla u građevinski iskop te se dijelom pomiješala sa zemljom, čemu su pridonijele i oborinske vode. Zamućenje mora je otklonjeno, a ispumpavanje morske vode je preusmjereno na pročišćavanje te povrat u more preko sustava javne odvodnje, u koordinaciji s nadležnim tijelima. Ukoliko se ustanovi nastanak eventualnog taloga na dnu obližnje morske uvale, isti će se ukloniti".
Prema riječima stručnjaka mag. ing. maricult. Velimira Nole, djelatnika norveškog Institute of Marine Research utjecaj zemlje u moru možemo opisati u 3 točke:
1) Krupne čestice deponirane u more prekriju okolnu floru i faunu te «poguše» odnosno ubiju sve ono što ne moze na brz i efikasan način napustiti područje. Ribe i ostali organizmi koji su bili u stanju napustiti područje se ne vraćaju na isto idućih 5-10 godina jer područje nije pogodno za život, niti za mrijest.
2) Sitne čestice, one za koje bi čovjek pomislio da nisu ni bitne jer se plaže ipak nadohranjuju zbog kamena koji će u dalekoj budućnosti činiti plažu su puno gore od krupnog materijala koji je prije naveden. Naime te čestice imaju svojstvo privlačenja među sobom tako da, slično kao prašina, stvaraju tanki film koji prekriva okolnu faunu. Rezultat toga je da alge i biljke koje žive u moru ne dolaze do svjetla prijeko potrebnog za život te ugibaju. Kao da ovo nije dosta, taj isti „film” se, ovisno o morskim strujama, prebacuje s jednog mjesta na drugo i uvjek iznova gasi sav život pod sobom.
3) Ako ste pomislili da je to sve, nažalost nije. Fine čestice imaju utjecaj na juvenilne stadije ribe tako što izazivaju masovne mortalitete jer se talože na osjetljivim škrgama kod mlađih stadija te riba ugiba zbog nedostatka kisika. Utječu i na jaja ribe u okolnom području, s time što prekrivaju jaja koja su sedentaran (na dnu) te im oduzimaju kisik prijeko potreban za razvoj.