• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 Pula

blog-img-10

Irena B.

20. 04. 2022.

Još jedan slučaj bespravnog odlaganja građevinskog otpada na poljoprivrednoj parceli

Može li se spriječiti ova devastacija? Kako je moguće da se ovakve, svima vidjljive, ilegalne radnje toleriraju?" pitaju se građani koji nam svakodnevno prijavljuju slučajeve putem Zelenog telefona.
Još jedan u nizu slučajeva bespravnog odlaganja građevinskog otpada na privatnim parcelama. Očito je da se radi o organiziranom kriminalu jer kako drugačije to nazvati?
„Rupa je ogromnog promjera sa bagerom koji je stalno kopa i širi a kamioni samo dolaze i prazne sve u tu rupu, od šute, različitog građevnog materijala i sada zadnje i cisterne sa fekalijama. Parcela je odmah na skretanju lijevo, kod firme Istra Kamen skreće se na bijeli put i s desne je nekakva improvizirana rampa i ta rupa di se vozi otpad. Lokalna cesta D66 (smjer prema Marčani), K.č.2517/3 i 2517/4 katastarska općina Valtura.”
Slučaj smo prijavili Državnom inspektoratu i Općini Ližnjan. #zelenitelefon #otpad #pravnadržava #prijavegrađana