• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 PulaOkrugli stol "Prema demokratskoj školi" (2017.)


Okrugli stol „Prema demokratskoj školi“ danas se održao u Dnevnom boravku Društvenog centra Rojc pred više od 80 sudionika - predstavnika škola, jedinica lokalne i regionalne samouprave te organizacija civilnog društva. U demokratskom društvu obrazovanje ima važnu ulogu pripremiti buduće građane/ke za aktivan rad na razvijanju i unaprjeđenju demokratske kulture te poštivanju i zaštiti ljudskih prava. Stoga je potrebno da škole aktivno žive demokraciju kako bi oblikovale školsku kulturu koja promiče demokraciju i ljudska prava. Takva školska kultura, u kojoj učenici/ce uče i žive demokraciju, omogućava učenicima/ama razvijanje svoje građanske i društvene kompetencije. Da bi se potaknulo škole, učitelje/ice i stručne suradnike/ce na izgradnju takve školske kulture GOOD Inicijativa je izradila publikaciju "Prema demokratskoj školi" koja sadrži preporuke i smjernice za škole za razvijanje demokratske školske kulture, te prijedlog Nastavnog plana i programa za predmet „Građanski odgoj i obrazovanje“. Na okruglom stolu predstavljena je navedena publikacija, kao i izvanredni rezultati, odnosno model izvannastavnog uvođenja Građanskog odgoja i obrazovanja u Gradu Rijeci, te se povela diskusija o uvođenju građanskog odgoja i obrazovanja u škole Istarske županije. Na okruglom stolu su govorili: - Mario Bajkuša, direktor razvoja programa, Forum za slobodu odgoja - Lana Golob te Mirela Pašić stručne suradnice Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke - Patricija Percan, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu te članica Radne skupine za uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u osnovne škole u Istarskoj županiji. Okrugli stol organizrala je GOOD Inicijativa za sustavno i kvalitetno uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja, uz podršku Udruge Zelena Istra te Centra za građanske incijative Poreč.