• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 PulaProjekt “Eko bubamare” (2018.)


U suradnji s općinom Ližnjan tijekom jeseni 2018. Zelena Istra provela je projekt “Eko bubamare”. U sklopu projekta je u listopadu i studenom održano pet edukativno-kreativnih radionica s djecom u vrtiću “Bubamara” Ližnjan i PO Šišan te s učenicima od 1. do 4. razreda područnih odjela Osnovne škole dr. Mate Demarina u Ližnjanu i Šišanu. Radionice su se sastojale od dva dijela. U prvom edukativnom dijelu djeca su naučila osnovne pojmove o održivom gospodarenju otpadom s naglaskom na smanjenje nastanka, ponovnu uporabu te posebno odvojeno prikupljanje i recikliranje. Drugi dio radionica bio je posvećen kreativnoj primjeni naučenih znanja na kojima su djeca oslikavala svoje trajne platenene vrećice, izrađivala ukrasne predmete od otpada te naučila igrati zabavne igre s iskorištenim plastičnim vrećicama. Povodom Europskog tjedna smanjenja nastanka otpada u Zajednici Talijana u Šišanu održana je i akcija pod nazivom “Vesela razmjena igračaka” na kojoj su sudjelovala djeca dječjeg vrtića Bubamara s ciljem da ih se potakne na razmjenu i ponovnu uporabu te da nauče da igračke s kojima se oni više ne igraju nisu za baciti jer nekom drugome mogu biti nove, korisne i zanimljive.