• E-MAIL

    ured@zelena-istra.hr

  • Telefon

    +385 52 506 065

  • Adresa

    Gajeva 3, 52100 PulaKampanja "Izdvoji s(v)e. Fai la differenza." (od 2012.)


Izdvoji s(v)e. Fai la differenza. naziv je kampanje koju Zelena Istra provodi kontinuirano još od 2012. godine u suradnji s Komunalnim poduzećem 6. Maj d.o.o. te s gradovima i općinama Bujštine. U okviru ove kampanje napravljena je i web stranica www.izdvojisve.info na kojoj građani mogu pronaći sve informacije o pravilnom postupanju s otpadom i na kojoj se objavljuju sve novosti i edukativni materijali vezani uz kampanju, te Facebook stranica Izdvoji sve. Fai la differenza. Od 2012. godine proveli smo više stotina edukativnih radionica za učenike osnovnih i srednjih škola i vrtićku djecu s područja Bujštine te tiskali slikovnice, bojanke i stripove za potrebe edukacije najmlađih. Odrasla populacija kampanjom je obuhvaćena putem predavanja u mjesnim odborima te raznim tematskim radionicama i tribinama. Građane smo educirali i putem brojnih informativnih letaka i brošura s detaljnim uputama kako postupati sa svim vrstama otpada. Svojevrstan nastavak i proširenje kampanje "Izdvoji s(v)e. Fai la differenza." su i projekti edukacije o gospodarenju otpadom koje financira Europska unija iz Kohezijskog fonda, a koje provodimo s gradovima i općinama na području Bujštine. U razdoblju od 2018. do 2020. proveli smo projekte Grada Umaga "Voli Umag, izdvoji s(v)e!" i dva projekta Grada Novigrada "Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Grada Novigrada – Cittanova (Salvela)"i "Izdvoji s(v)e. Fai la differenza. Provedba izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području gradova Novigrad i Buje, te općina Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj". U okviru ovih projekata održali smo brojne edukativno - kreativne radionice, međuškolska natjecanja i sajmove razmjene u vrtićima i osnovnim školama svih gradova i općina Bujštine te javne tribine, predavanja i radionice za građane. Javnim manifestacijama obilježili smo značajne datume vezane uz zaštitu okoliša, gostovali smo u radijskim emisijama na Radiju Eurostar u Umagu. Građane i djecu informirali smo i pomoću brojnih edukativnih materijala: brošure, leci i plakati za građane, iznajmljivače i gospodarstvenike, edukativni materijali za nastavnike, strip, bojanka i plakati za škole, edukativne puzzle i igra memory za vrtićku djecu, jumbo plakati, radijski spotovi i dr.