DEMOKRACIJA U PRAKSI

Korisnik: Zelena Istra | Partner: Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj "Sunce", Split | Program: Phare 2006 | Lokacija: Istarska, Splitsko-dalmatinska, Zadarska, Šibensko-kninska, Dubrovačko-neretvanska županija | Trajanje: 11/2008 – 11/2009

Svrha projekta bila je osnaživanje sudjelovanja javnosti u procesima odlučivanja na području zaštite prirode i okoliša, uz promicanje bolje prakse uključivanja (lokalne) javnosti u donošenje odluka i ulaganje stalnih napora za unapređenjem kvalitete tih odluka. Projektom se nastojalo osvijestiti i podučiti okolišne udruge Zelenog foruma, javnost, tijela nadležna za provedbu postupaka procjene utjecaja na okoliš i prirodu na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te poslovni sektor o potrebi za sudjelovanjem javnosti, o pozitivnim učincima, vrijednostima i općedruštvenoj dobrobiti smislenog sudjelovanja javnosti u postupcima procjene utjecaja na okoliš i prirodu.

Rezultati projekta

  •     Javnost, tijela nadležna za provedbu postupaka i poslovni sektor informirani o pozitivnim učincima i vrijednostima sudjelovanja javnosti
  •     Izrađene su i nadležnim vlastima dostavljene preporuke za unapređenje uključivanja javnosti u postupke ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu, te je omogućen doprinos nezavisnog stručnjaka
  •     Dobre prakse i analize slučajeva predstavljene su javnosti i širokom krugu dionika u postupcima procjene utjecaja na okoliš
  •     Kroz edukativne aktivnosti o vrijednostima i pozitivnim učincima sudjelovanja javnosti i sudioničkih mehanizama odlučivanja te putem seminara i radionica o sudjelovanju javnosti u zaštiti prirode, praćenjem primjene zakonodavstva s područja zaštite prirode i bioraznolikosti promicani su novi alati i metode sudjelovanja javnosti
  •     Pružanjem informacija i savjetovanja ciljnim skupinama putem info-centara u Puli i Splitu, sudjelovanjem u specifičnim slučajevima procjene utjecaja za zahvate, planove i programe i ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu te postupcima koji zahtijevaju prekograničnu procjenu utjecaja na okoliš, unaprjeđena je kvaliteta sudjelovanja javnosti u procjeni utjecaja na okoliš, poboljšana je transparentnost u postupcima odlučivanja, dodatno je potaknuto i povećano sudjelovanje okolišnih udruga i javnosti u zaštiti prirode kao i u provedbi i praćenju provedbe uz to vezanog zakonodavstva, te je snažnije pokrenuto uključivanje javnosti u provedbu procjene utjecala na okoliš u prekograničnom kontekstu
  •     Potaknut je interes donosioca odluka za uravnoteženjem ekonomskog rasta sa zaštitom okoliša i usvajanja društveno i okolišno prihvatljivijeg ponašanja, te je poboljšana spremnost vlasti za unapređenjem demokratskih standarda u postupcima procjene utjecaja na okoliš
  •     Prekogranična razmjena informacija o obavezama i načinu provedbe prekogranične procjene utjecaja na okoliš, te o načinu uključivanja javnosti u te postupke